Osale tuumajaama ruumianalüüsi tutvustusel

23. mai 2023
foto

Keskkonnaministeerium ja Rahandusministeerium kutsuvad 31. mail kell 15 tuumaelektrijaama ja kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaiga ruumianalüüsi tulemuste tutvustamisele.

Valitsuse ülesandel tegutseb Keskkonnaministeeriumi juures teist aastat töörühm, kes analüüsib tuumaenergia kasutuselevõtmise võimalusi Eestis. Töörühmal valmis aprillis esimene dokument – ruumianalüüs, mis toob välja, kas Eestis leidub teoreetiliselt asukohti, kuhu oleks võimalik vastavalt Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri nõuetele tuumaelektrijaama ja kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaiga rajamist kaaluda. 

Ruumianalüüsis joonistusid esmaste kriteeriumite alusel 15 laiemat piirkonda, mida tuleb edaspidistes etappides täpsemalt uurida. Tutvustusel käsitletakse lähemalt ruumianalüüsis välja toodud potentsiaalseid piirkondi puudutavaid tulemusi. Samuti selgitatakse, millised etapid tuleb veel läbi teha, et ruumianalüüsiga tuvastatud potentsiaalsetest piirkondadest valida välja kandidaatalad ning kandidaatalade hulgast valida sobilik asukoht.

Tutvustusest saab osa võtta nii Teams virtuaalkoosolekute keskkonna kaudu kui ka ministeeriumite ühishoone (Suur-Ameerika 1, Tallinn) saalis Kirsipuu (kohapeal kohtade arv piiratud).  Osalemiseks palume end registreerida SIIN. Virtuaalkoosolek ka salvestatakse ning seda on võimalik järele vaadata Keskkonnaministeeriumi veebilehe tuumaenergia töörühma alajaotusesse lisatava lingi kaudu.

Täiendavate küsimustega palume pöörduda Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõuniku Alan Rood poole helistades numbril  715 5805 või e-posti teel Alan.Rood@fin.ee.

Alan Rood
Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik

Ruumianalüüsi tulemused. Kaart: envir.ee