Esita ettepanek noorte tunnustamiseks

04. Mai 2021
Pildil kolm noort, hoidmas silti märka!

Viimsi vallavalitsus ootab ettepanekuid hakkajate Viimsi noorte tunnustamiseks.

Vastavalt Viimsi vallavolikogus kehtestatud korrale tunnustatakse ühekordsete toetustega 7-26aastaseid noori, keda võib pidada noorte eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. 

Noore või noortegrupi toetamiseks ja tunnustamiseks saavad taotlusi esitada füüsilised ja juriidilised isikud, noored, õpetajad, treenerid ja lapsevanemad. Ettepanekud palume saata hiljemalt 24. maiks läbi veebikeskkonna www.viimsivald.ee/taotlused/noorte-tunnustamine-ja-toetamine.

Märkame tublisid noori!