Algas kaasava eelarve ideekorje

1. juuni 2023
Kaasav eelarve

Neljapäevast, 1. juunist algab ideekorje 2023. aasta kaasavasse eelarvesse. Ka seekord pakub vallavalitsus kogukonnalt enim hääli saanud idee elluviimiseks 50 000 eurot. Ideede korje kestab kuni 1. augustini 2023.

Neljandat korda toimuv Viimsi kaasav eelarve pakub kogukonnale võimaluse ellu viia kuni 50 000 eurot maksev idee, mis panustab Viimsi elukeskkonna või kogukonna hüvanguks. Vallasekretär Leevi Laeveri sõnul on kaasav eelarve suurepärane võimalus suunata oma kogukonna arengut.

„Eelmisel aastal laekus mitmeid tugevaid ideid ja on hea meel näha, et viimsilased leiavad igal aastal midagi, millega kodukanti paremaks muuta. Ideede esitajatel tasub arvestada sellega, et lisaks suurepärasele ideele, tuleb konkursil osalemiseks esitada ka vajalikud dokumendid,“ ütles Laever.

Ideede korje algab 1. juunil ja lõppeb 1. augustil 2023. Kõigil Viimsi valla elanikel on võimalik oma idee esitada kas digiallkirjastatud failina, saates e-kiri kaasaveelarve@viimsivv.ee või saata või ise kohale tuua allkirjastatud paberversioon Viimsi vallavalitsusse(Nelgi tee 1).

„Kui ideede kogumine on lõppenud, moodustatakse vallavalitsuses hindamiskomisjon. Selle koosseisu kuuluvad eri valdkondade esindajad, kelle eesmärk on hinnata esitatud projektide teostatavust. Dokumentatsioonist peab selguma, et idee esitaja on selle läbi mõelnud ja projekt ise ettenähtu ajaraamis ning rahaliste vahenditega elluviidav,“ selgitas Laever.

Võiduidee peab saama nõuetekohaselt realiseeritud hiljemalt 2024. aasta lõpuks.

Ideede esitamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

  • idee peab olema Viimsi vallaga seotud investeeringu tegemine, projekti elluviimine või ürituse korraldamine
  • elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud
  • idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 50 000 eurot (alampiiri ei ole määratud)
  • idee teostamisel ei tohi kaasneda vallale ebamõistlikke kulusid järgnevateks aastateks
  • idee peab olema realiseeritav hiljemalt idee esitamisele järgneva aasta 31. detsembriks.

Hääletus eeldab ideede esitajatelt pingutust

Peale komisjonitöö lõppu pannakse sobivad tööd avalikule rahvahääletusele Volise keskkonnas. Hääletusest saavad osa võtta kõik vähemalt 16aastased Viimsi valla elanikud.

„Ma panen kõigile südamele, et oma kogukonnale olulise idee nimel ikkagi pandaks seljad kokku ja päriselt tullakse ka hääletama. See on  oluline, et võidaks just see idee, mis aitaks teha viimsilaste elu paremaks. Kaasav eelarve on võimalus midagi olulist ära teha ja seepärast julgustan kõiki saatma oma ideid ning hiljem ka võidutööd valima,“ ütles Laever.

Neljandat korda toimuva kaasava eelarve on varasemalt võitnud Viimsi siserulapark (2020), madalseiklusrajad Haabneeme sanglepikus ja Viimsi kooli juures (2021) ja Randvere-Metsakasti ujumiskoht (2022). 

Vaata lisaks: www.viimsi.ee/kaasaveelarve

 

Heiko Leesment
avalike suhete osakond