Alates aprillist võrdsustub Viimsi era- ja munitsipaallasteaedades kohtasu

17. veebr 2021
Siin on pilt

Viimsi vallavavolikogu otsustas 16. veebruaril toimunud istungil võrdsustada kohatasu valla era- ja munitsipaallasteaedades. Alates tänavu 1. aprillist tuleb lapsevanematel tasuda nii munitsipaallasteaedades kui ka valla lepingupartneriks olevates eralasteaedades ja eralastehoidudes kohatasu 58 eurot kuus.

Vallavanem Illar Lemetti sõnul analüüsis vallavalitsus põhjalikult erinevaid variante ning otsustas teha volikogule ettepaneku suurenda eralasteaedadele ning eralastehoidudele makstavat toetust, mis omakorda võimaldab ühtlustada lapsevanematelt küsitava kohatasu.

Volikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni liikme Riina Aasma kinnitusel oli lasteaia kohatasude ühtlustamine on kokku lepitud võimuliidu koalitsioonilepingus ning tänasega lahendasime aastaid üleval olnud küsimuse. „Väga hea ja võrdsetel alustel põhineva lasteaiateenuse pakkumine on vallale üks märgilisemaid kohustusi,“ lausus Aasma.

Abivallavanem Marju Aolaid sõnul on vallavalitsusel väga hea koostöö Viimsis tegutsevate eralasteaedadega.

„Volikogus heakskiidu saanud muudatusega võrdsustuvad lasteaiatasud nii munitsipaallasteaias kui valla lepingupartneriteks olevates eralasteaedades ja -hoidudes ning lapsevanematel puudub majanduslik põhjus vahetada lasteaeda. Ehk teisisõnu saavad kõik praegu lepinguga kaetud eralasteaedades käivad lapsed lõpetada oma lasteaiatee samas lasteaias,“ selgitas Marju Aolaid.

Viimsi vallas on ligikaudu 1600 last kes käivad lasteaias või -hoius. Tänaseni kehtis kord, mille kohaselt erines lapsevanemate poolt makstav lasteaia kohatasu kaks või enam korda sõltuvalt sellest, kas laps käib vallale kuuluvas lasteaias, eralasteaias või lastehoius. Kui 450 eralasteaias ja -hoius käiva lapse vanemad maksavad ühes kuus kohatasu vähemalt 116 eurot, siis valla enda lasteaedades tuleb 950 lapse vanemal iga kuu tasuda 58 eurot.

Viimase paarikümne aasta jooksul on Viimsi vald kiiresti kasvanud ning kuigi on ehitatud uusi lasteaedasid ja loodud juurde sadu munitsipaallasteaia kohtasid, ei ole ikkagi olnud võimalik pakkuda kõigile lapsevanematele kohta vallale kuuluvas lasteaias. Leevendamaks lasteaiakohtade puudust ja tulenevalt vajadusest täita seaduses sätestatud kohustust tagada kõigile võimalus lasteaias käia, on vallavalitsus aastate vältel toetanud ka eralasteaedasid ning lastehoidusid.

Munitsipaalasutuse Viimsi Lasteaiad kohatasu 58 eurot kehtib alates 2014. aastast. Kõik valla lasteaiad tegutsevad tänaseks uutes või renoveeritud hoonetes ning lasteaiatöötajate palgad on aastatega märkimisväärselt kasvanud. Lasteaiateenuse pakkumiseks vajalikud täiendavad summad on lisandunud valla eelarvest ning lapsevanemate kohatasu ei ole tõstetud.

NB! Eralasteaiad ning -hoiud peavad vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks vastama, kas nad liituvad valla uue toetuslepinguga (lapsevanemale jääb kohatasuks 58 eurot) või valivad vabatahtliku toetuse lepingu (lapsevanema kohatasu hakkab sõltuma eralasteaia hinnakirjast ning on reeglina kõrgem kui 58 eurot).

Alates 5. märtsist avaldame Viimsi valla kodulehel nimekirja nendest eralasteaedadest ning -hoidudest, kes on otsustanud liituda uue korra alusel väljapakutud toetuslepinguga ning kohustuvad hoidma lapsevanema kohamäära 58 euro piires.