Alanud on talihooldeperiood

18. Nov 2021
Talihooldetööd

16. novembril algas Viimsi valla teedel talihooldeperiood, mille kestus on ühtekokku viis kuud.

Talihoolde tööde hulka kuuluvad lumetõrje ja libedusetõrje sõiduteedel ning kergliiklusteedel; bussipeatuste, treppide ja ülekäiguradade hooldus; tuisutõkete paigaldus ja lume äravedu.

Viimsi vald on talihooldeperioodil jagatud 21 eri hooldepiirkonnaks, kus teehoolet teostab 27 ühikut tehnikat ja ligikaudu 50 töölist.

 Viimsi vallale kuuluvatel teedel teostab teehoolet AS TREV-2 Grupp (valvetelefon: 5301 5855), riigimaanteedel AS Eesti Keskkonnateenused (valvetelefon: 523 6287) ja eraomandis olevatel teedel eratee omanik.

Rohkem infot: https://www.viimsivald.ee/teenused/kommunaalmajandus/teed-ja-teehoole