6. juunil toimub Muuga sadamas sireenide testmine

24. mai 2022
Muuga sadam

Päästeamet on välja arendamas üle-Eestilist ohuteavitussüsteemi ja sellega seoses katsetatakse Muuga sadamas 6. juunil kell 11-13 sireenidega ohuteavitust. Test kestab tavapärasest kauem ja sellega kogub Päästeamet infot sireenide kuuldavuse kohta eri piirkondades. Saadud teadmised on meie kõigi turvalisuse vaates üliolulised. Pääsetamet vabandab võimalike ebameeldivuste pärast ja loodab kõigi mõistvale suhtumisele. 

Foto: Bjoertvedt – Üleslaadija oma töö, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9110942