Huvihariduse ja -tegevuse toetus lapsevanemale

Huvihariduse ja -tegevuse toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavale 7–19-aastasele noorele, kes kasvab nelja- ja enamalapselises peres või vähekindlustatud peres, on keskmise, raske või sügava puudeastmega. 

Toetust taotleva lapse ja noore vähemalt üks vanem või seaduslik eestkostja peab olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik. 

Taotluse koos jooksva aasta kuludokumentide ning tõenditega saab esitada kaks korda aastas - hiljemalt 10. maiks või 10. septembriks või kogu eelnenud kalendriaasta eest 10. jaanuariks. Taotlust saab esitada ainult eraisik. 

TAOTLE HUVIHARIDUSE ja -TEGEVUSE TOETUST LAPSEVANEMALE

Toetuse liigid

  • huvikooli õppetasu ja huviringi ringitasu toetus;
  • transporditoetus raske või sügava puudega lapsele või noorele selleks, et toimetada laps või noor huvikooli või huviringi.
 
Toetust ei eraldata üldhariduskooli eelkooli, pikapäevarühma, noorte laagrite, treeninglaagrite, iseseisvate jõusaalitreeningute, võistlusvormi soetamise, võistlustel osalemise ning eraõpetaja konsultatsioonide ja kursuste eest tasumiseks, mille eesmärk on üldhariduskooli õppe toetamine sh eksamiteks ettevalmistumine. 
 
Juhul kui laps või noor saab Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide õppetasult soodustust, siis Viimsi teaduskooli, Viimsi kunstikooli ja Viimsi muusikakooli õppetasu maksmist tõendav dokument ei ole toetuse taotlemisel abikõlbulik.
 
Toetussummad
  • huvikooli õppetasu ja huvitegevuse ringitasu toetust makstakse kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 300 eurot õppuri kohta kalendriaastas;
  • transporditoetust raske või sügava puudega lapsele või noorele makstakse kuni 75% transpordikulust, kuid mitte rohkem kui 200 eurot lapse või noore kohta aastas.
 
Lisadokumendid
  • huvikooli õppetasu või huvitegevuse ringitasu osalustasu maksmist tõendav dokument (arve, maksekorraldus või pangakonto väljavõte);
  • keskmise, raske või sügava puudeastme tõestamiseks sotsiaalkindlustusameti tõend (juhul kui toetust taotletakse lapse eest, kes on keskmise, raske või sügava puudega)
  • vähekindlustatud perede puhul perekonna kõigi liikmete netosissetulekut tõendav filtreerimata pangakonto väljavõte.

Lisainfo

KONTAKT

Kaija Mägi
Huvihariduse vanemspetsialist

Broneeri aeg vastuvõtule