Elukohatõendi ja rahvastikuregistriandmete väljavõtte taotlemine

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA

Kõigil isikutel on võimalik tutvuda enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate andmetega kodanikuportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades või kohale tulles kohalikku omavalitsusse. Vajadusel saab kohalik omavalistus väljastada vastavasisuliseid andmeid paberkandjal. Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles. 

TAOTLE ELUKOHATÕENDI JA RAHVASTIKUREGISTRIANDMETE VÄLJAVÕTET

KUIDAS TAOTLEDA

Väljavõtteid ja tõendeid rahvastikuregistrisse kantud andmetest väljastavad kohalikud omavalitsused ning rahvastikuregistri volitatud töötleja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus aadressil Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn; e-post: abi@rahvastikuregister.ee, telefon: 612 4444). 

  • Dokumendid väljastatakse vastavalt taotluses väljatoodud soovile kas paberkandjal, digitaalselt (krüpteerituna) või posti teel.  

  • Interneti või digitaalse isikutuvastusvõimaluse puudumisel saab vastuvõtutaotlust esitada ka Viimsi vallavalitsuses kohapeal.  

LISAINFO

KONTAKT 

Katrin Jalast 
Rahvastikuregistri vanemspetsialist  
E-post: katrin.jalast@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8806 
Kabinet: 100 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

Broneeri aeg vastuvõtule