Vallavalitsus kutsub osalema avalikul ideekonkursil Vabadussõjas osalenud viimsilaste mälestuse jäädvustamiseks Viimsi mõisa pargis

27. juuni 2019
Tutvu tulevase mälestusmärgi asupaigaga looduses.

Viimsi Vallavalitsus kutsub kunstnike, skulptorite ja arhitektide kollektiive osalema avalikul üheetapilisel ideekonkursil, mille eesmärk on leida ruumiliselt ja kunstiliselt kõrgetasemeline terviklahendus Vabadussõjas osalenud viimsilaste mälestuse jäädvustamiseks Viimsi mõisa pargis.

Mälestusmärk plaanitakse avada Võidupühal 23. juunil 2020. aastal Vabadussõja lõpust 100 aasta möödumise tähistamisel. Parima asukoha mälestusmärgi paigutamiseks selgitab välja Viimsi Vallavalitsus koostöös idee autorite, Eesti Sõjamuuseumi ja Eesti Arhitektide Liiduga.

Võistlusala paikneb Viimsi mõisa pargi südames kõikide tähtsamate käiguteede lähedal, vahetult Viimsi mõisa keskteljel. Ala on avar ning pargi eri punktidest hästi vaadeldav.

On oluline, et mälestusmärk annaks edasi nii Vabadussõjas osalenud viimsilaste mälestust kui ka rikastaks mõisapargi ajaloolist mälumaastikku. Mälestusmärk peab looma parki kunstiga laetud koha – andma põhjuse korraks seisatada. Võistluse tingimused jätavad osalejatele interpretatsiooniruumi, et leida antud asukohta sobiv väärikas lahendus, mis kõnetaks kõiki möödujaid ning inspireerides läbi Vabadussõjas osalenud eripalgeliste inimeste mälestuse uusi eripalgelisi ideid ning rikastaks meie kultuurilist taju.

Ideekonkursi korraldamisel lähtutakse Eesi Vabariigi seadustest ja käesoleva ideekonkursi tingimustest. Ideekonkursi tingimused koostas Viimsi Vallavalitsus koostöös Eesti Sõjamuuseumi ning idee autoritega. Tingimused on kooskõlastatud Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Kujurite Ühenduse ja Muinsuskaitseametiga. Auhinnatud tööde omandiõigus ja varalised autoriõigused lähevad konkursi korraldajale üle peale auhindade väljamaksmist.

Ideekonkurss algab 25.06.2019. Võistlustöö tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusse hiljemalt 05.09.2019 kell 13.00.

Ideekonkursi materjalid asuvad siin!

Kontaktid: 
Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1, Viimsi, Harju maakond 74001
E-post: info@viimsivv.ee 
Telefon: 6028 800 
Kodulehtwww.viimsivv.ee