Valimiskomisjon ja valimistulemused

VALIMISTULEMUSED VIIMSI VALLAS 2021

8. novembril 2021 kuulutas Viimsi valla valimiskomisjon välja valimistulemused.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lõike 1 ning § 44 lõike 3 alusel kutsub valla valimiskomisjon kokku Viimsi Vallavolikogu 10. koosseisu esimese istungi, mis toimub 11. novembril 2021 kell 16.00 aadressil Randvere tee 9, Haabneeme alevik (Viimsi Raamatukogu saalis).

Vaata valla valimiskomisjoni otsuseid:

Viimsi Vallavolikogu valimiste häälte korduslugemine toimus Viimsi valla valimiskomisjoni poolt 18.10.2021 kell 10.00 Viimsi vallamaja vallvalitsuse saalis.

VALIMISTULEMUS VIIMSI VALLAS

  • Eesti Reformierakond - 6 mandaati
  • Eesti Keskerakond – 3 mandaati
  • Erakond Eesti 200 - 3 mandaati
  • Valimisliit Kogukondade Viimsi – 3 mandaati
  • Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – 2 mandaati
  • ISAMAA Erakond – 2 mandaati
  • Valimisliit Vali Viimsi – 2 mandaati
  • Erakond Eestimaa Rohelised – 0 mandaati
  • Üksikkandidaat - 0 mandaati

VALIMISKOMISJONI OTSUSED JA PROTOKOLLID

Valimiskomisjoni otsusedprotokollid ja kirjavahetus

Vaata 2021. a valimistulemust Viimsi vallas SIIT
www.valimised.ee

Asukoht: Viimsi Vallavalitsuse hoone aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik
E-post: valimiskomisjon@viimsivv.ee
Telefon602 8807

KOMISJONI KOOSSEIS

Komisjoni esimees: Merit Renlund, õigusosakonna juhataja vallasekretäri ülesannetes
Komisjoni liikmed: Getter Martins, Kadi Bruus, Imre Saar, Liina Mugu
Asendusliikmed: Karin Mägi ja Tõnu Ammusaar
Komisjon on moodustatud Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 27 
Viimsi valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine"

Viimsi Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arv ja 2021.a kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks valimisringkonna moodustamine

Kandidaatide registreerimiseks vajalike toimingute (registreerimisnumbrite määramine liisuheitmisega jms) ja otsuste tegemiseks koguneb valimiskomisjon 9. septembril 2021 kell 18.30 Viimsi Vallavalitsuse (Nelgi tee 1)  II korruse volikogu saalis. Liisku heidetakse erakondade ja valimisliitude vahel ning seejärel eraldi üksikkandidaatide vahel. 

TÖÖAJAD

Perioodil 18.08.2021-06.09.2021 E-N 9.00-12.00 ja 13.00-17.00 ja R 9.00-12.00 ja 13.00-14.00
Perioodil 07.09.2021-09.09.2021 kella 9.00-12.00 ja 13.00-18.00

VALIMISTULEMUSED VIIMSI VALLAS 2013

Vaata 2013. a valimistulemust Viimsi vallas SIIT
www.valimised.ee

VALIMISKOMISJONI OTSUSED JA PROTOKOLLID

Valimiskomisjoni otsused ja protokollid