Viimsi vallavalitsuse teenuseportfelli ja rakendavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs 

Projekti number 2014-2020.12.03.19-0615
Projekti kogumaksumus 93 5537, 60 €
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 79 506,96 €
Viimsi vallavalitsuse omafinantseering 14 030, 64 €
Hange nr. 223925
Projekti hankepartner KPMG Baltics OÜ
Projekti kestvus 14 kuud (2020, august - 2021, september)
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusest läbi „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ meetme „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ taotlusvooru.

PROJEKTI EESMÄRK

kaardistada Viimsi vallavalitsuse osutatavad avalikud teenused, nende osutamiseks rakendatavad infosüsteemid ning kirjeldada neis kajastuvad andmekomponendid tööprotsesside optimeerimiseks ja iseteeninduskeskkonna parandamiseks läbi proaktiivsete ja isikupõhiste e-teenuste pakkumise.

teenusedisaini seminar
Viimsi vallavalitsuse teenuseportfelli ja rakendavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüsi tutvustav seminar 

PROJEKTI TULEMUS

teostatud on avalike teenuste osutamiseks rakendatud infosüsteemide analüüs ning iseteeninduskeskkonna parendusplaan, mis võimaldab efektiivsemalt juhtida, monitoorida ja arendada kliendisõbralikke ning isikustatud ja proaktiivseid avalikke teenuseid. Projekti lõpparuanne on tutvumiseks saadaval siin

KONTAKT

Arendusosakond
info@viimsivv.ee

EL Regionaalarengu Fondlogologo