Viimsi Artium on kui valla sisepõlemismootor

15. mai 2023
foto

Viimsi Artiumi avamisest on möödas peagi üheksa kuud. Mäletatavasti toimus ametlik avamine 19. augustil 2022, kui sai alguse kuni 1. oktoobrini kestev avakuu, mis pälvis meedias suurt tähelepanu. Niisamuti sai Artiumi avakuu tunnustuse Viimsi valla aasta kultuuriteona, pakkudes kogukonnale mitmekesiseid maailmaklassi kultuurielamusi.

Võib öelda, et tänaseks on Artium kehtestanud end kultuurimaastikul tugeva programmiga organisatsiooni ja kaubamärgina. Artium esitleb rahvusvahelist ja Eesti tippkultuuri ning samas on ka lokaalsel tasandil kogukonnakeskus, kus toimuvad erinevad kogukondlikud sündmused.

Artiumi unikaalsus tuleb esile neljal tasandil: kombinatsioonina kultuurist ja haridusest, erinevate kultuurivaldkondade esitlemine, tegutsemine nii produktsioonimaja kui ka rendipinna pakkujana ja rahvusvahelise programmi esitlemine hooaja sees. 

Viimsi Artium on nii oma programmiloomelt kui ka majandusmudelilt unikaalne ja originaalne ning seega ei ole võimalik teha otsest võrdlust ühegi teise olemasoleva kultuuriasutusega. 

Oleme saavutanud uue tulijana Eesti kultuuriväljal positsiooni, kuhu pole sugugi lihtne jõuda, ent mis kindlasti väärib hoidmist ja edasiarendust tulevikus. Selle tõestuseks on hea heita pilk möödunud aasta statistikale.

Artium meelitas esimestel kuudel kohale üle 40 000 külastaja
2022. aastal toimus Viimsi Artiumis 215 üritust nii etenduskunstide, muusika, filmi, visuaalkunstide kui ka konverentside vallas. Programm oli valdkondlikus mõttes heas tasakaalus – kõige enam toimus muusikasündmusi (ca 30% programmist), teatrietendusi (20%) ning kolmandal positsioonil olid Artiumis asuvate huvikoolide üritused (ca 11%). Niisamuti toimusid majas Viimsi valla ja kogukonna üritused, konverentsid ja seminarid, näitused, filmiseansid, Viimsi koolide aktused ning rendiüritused. 

Viimsi Artiumit külastas 2022. aastal 41 421 inimest, millest moodustas ca 30% muusikasündmuste publik ning võrdselt üle 20% teatri- ja huvikoolide publik. Nende külastajate hulgast leiame üksjagu viimsilasi. 

„Viimsi Artium esitleb“ kultuuriprogrammi koostab ja produtseerib Viimsi Artiumi tiim. Möödunud aastal  moodustas see nii sündmuste kui ka külastajate arvust kolmandiku. Viimsi Artiumi poolt kureeritud “Viimsi Artium esitleb” programm on Artiumi kunstiline suunanäitaja ja mainekujundaja. Näeme selgelt, et Artiumi väga hea maine ja atraktiivse keskkonna kiiluvees tulevad Viimsisse ka korraldajad, kes soovivad Artiumit oma sündmuste toimumiskohana pakkuda.

Viimsil on tänu Artiumile rahvusvaheline haare
Artiumis esinesid 2022. aastal eatritrupid ja muusikud 13 riigist: Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Hollandist, Lätist, Ukrainast, Ungarist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Austriast, USA-st, Jaapanist ja Lõuna-Koreast. Kokku oli 29 rahvusvahelist üritust, mis moodustas koguprogrammist ja publikust ca 13%. Viimsi Artium valmistas koos rahvusvaheliste partneritega ette mitmeid välisprojekte, et tugevdada rahvusvahelist võrgustikku ja pikaajalist koostööd.

Viimsi Artium sai 2022. aastal viis arhitektuuri ja programmi nominatsiooni, millest saadi kaks võitu – aasta puitehitise sisearhitektuuri preemia ja Artiumi avakuu kui Viimsi valla aasta kultuuritegu.

Statistika kokkuvõtteks võime öelda, et Artium tegutseb oma tegevusmahtudelt Eesti suurte kontserdi- ja teatriorganisatsioonidega samaväärselt, ent Artiumi tiim on nendega võrreldes lihtsalt mitmeid kordi väiksem. 

Viimsi vald investeeris Artiumi ehitusse 16.5 miljonit eurot. Nagu vallavanem Illar Lemetti ütles Viimsi Artiumi avapeol peetud kõnes, on iga Viimsi maksumaksja investeerinud Artiumi ehitusse hinnanguliselt 700 eurot. Nii on just Viimsisse rajatud Eesti parima akustikaga saalid, kus tahavad esineda nii Eesti kui ka kogu maailma parimad interpreedid.

Üks rahvusvaheliselt tuntumaid Eesti muusikakollektiive, kahekordne Grammy-võitja ning maineka Gramophone’i auhinna pälvinud Eesti Filharmoonia Kammerkoor ning Tallinna Kammerorkester koos Tõnu Kaljustega on Viimsi Artiumi suurt saali nimetanud Eesti parimaks kontserdisaaliks.

Möödunud aasta Viimsi meediakajastustest jääb silma Artiumi erakordselt positiivne mõju Viimsi valla üldisele kuvandile. Artiumi avamisega sai Viimsi endaga kaasa Eesti ühe kultuurisõbralikuma valla maine, sest sellises mahus tehtud investeering kohalikku kultuuriellu koroonapandeemia ja Ukraina sõja ajal pälvis tähelepanu üle Eesti.

Kultuurielu majanduslik mõju vallale on oluliselt suurem kui esialgu osatakse arvata.  Kultuuri panustamine seob kogukonda, pakub elanikele positiivseid ja unikaalseid emotsioone, tõstab elukeskkonna kvaliteeti ja väärtust, loob uusi töökohti ning lõpeks, lisaks kultuurilistele ja sotsiaalsetele aspektidele elavdab kohalikku majanduselu. Loomemajandusel on kaalukas roll piirkondade arengus. See, et Artium just sellisel kujul Viimsis asub, on suur väärtus. Olete kõik oodatud Viimsi Artiumisse!

Kristiina Reidolv
SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium juht

Foto: Tiit Mõtus