Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi

24. mai 2023
foto

Viimsi muusikakool ootab kõiki muusikahuvilisi noori õppima Eesti kõige moodsamasse hariduskeskusesse Viimsi Artium. Noori ootavad muusikakoolis tunnustatud oma eriala spetsialistid ja inspireeriv keskkond.

Meie missiooniks on luua Viimsi valla lastele ja noortele võimalus end muusika kaudu väljendada ning toetada seeläbi õpilaste kujunemist mitmekülgseteks, avara silmaringiga isiksusteks. Muusikakoolis õppimine ei tähenda ilmtingimata professionaalseks muusikuks saamist, vaid kooli esmasteks eesmärkideks on läbi muusika õpilaste üldise arengu toetamine. 

Muusikakoolis on võimalik arendada esinemisoskust ja -julgust, samuti koordinatsiooni ja motoorikat, lisaks kasvatada püsivust ja kohusetunnet. Muusikakoolis on võimalik leida sarnaste huvidega sõpru ning oluliseks osaks on koostööoskuse kujundamine, mida õpitakse läbi ansambli- ja orkestrimängu. Need kõik on universaalsed oskused, mis tulevad hiljem kasuks kõikidel erialadel ja töökohtades. Loomulikult leiavad kõik, kes soovivad süvendatult õppida ka Viimsi muusikakoolis, võimaluse end professionaalsel tasemel väljendada. 

Viimsi muusikakoolis on alates 2023/24 õppeaastast võimalik õppida esmakordselt ka klarnetierialal. Muusikakooli üheks eesmärgiks on taasasutada sümfooniaorkester ja seatud eesmärgi täitmiseks hakkame Viimsis õpetama kõiki orkestripille ning klarneti lisamine juba olemasolevale instrumentide nimistule on oluline samm. Lisaks klarnetile oodatakse noori järgmistele erialadele: flööt, saksofon, trompet, tromboon, tuuba, viiul, tšello, kontrabass, kitarr, kannel, akordion, löökpillid ja klaver.

Katsed Viimsi muusikakooli
1. klassi võetakse vastu õpilasi vastuvõtukatsetega, mis toimuvad tänavu 8. ja 9. juunil. Sinna ootame lapsi alates 7. eluaastast (1.10.23 seisuga). Katsete konsultatsioonid toimuvad 27. mail Viimsi valla huvikoolide ja huvikeskuse avatud uste päeval Viimsi Artiumis.

Vastuvõtukatsed koosnevad järgmistest osadest: 

  • kahe laulu esitamine (saateta),
  • helide ja meloodiate järele laulmine,
  • rütmi koputamine. 

Lisainfo ajakava ja katsetele registreerimise kohta leiab kooli kodulehelt uusweb.viimsimuusika.ee ja Facebookis.

Eelkool
Viimsi muusikakooli eelkooli võetakse lapsi vastu katseteta, vabade kohtade olemasolul. Õpe on mõeldud lastele vanuses 6–8 eluaastat (seisuga 1.10.2023). Registreerida saab kuni 7. augustini 2023 ARNO keskkonnas, kus palume õppeaastaks valida 2023/2024 ja rühmaks „eelkool“.

Edmar Tuul
Viimsi muusikakooli direktor

Foto: Tiit Mõtus