Viimsi Laululaps

Kahes voorus toimuvale lauluvõistlusele "Viimsi Laululaps" on oodatud osalema kõik Viimsi vallas elanike registrisse kantud lapsed.

Kuidas toimub lauljate hindamine

  • Eelvoorus vaatab žürii läbi eelsalvestatud video- või helinäited, põhivõistlusele lähevad eelvoorust edasipääsejad.
  • Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse koos. 
  • Hinnatakse musikaalsust, intonatsiooni, selget diktsiooni, laulutehnikat (fraasitunnetus, hingamine), individuaalseid hääle omadusi (tämber, ulatus) ja terviklikku interpretatsiooni (dünaamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus). 
  • Igast vanuserühmast valib žürii põhivõistlusel punktide summa alusel välja kuni 4 lauljat, kes lähevad Viimsi valda esindama lauluvõistlusele „Harjumaa Laululaps".
  • Žüriil on õigus anda välja eripreemiaid.