Valimised

valimineRiigikogu valimised toimuvad 5. märtsil, eelhääletada saab alates 27. veebruarist 

Riigikogu valimispäev on pühapäev, 5. märts. Valimispäeval algab hääletamine kell 9 ja lõpeb kell 20. Eelhääletamine toimub esmaspäevast laupäevani (27. veebruarist 4. märtsini), mil hääletamisruumid on avatud kell 12–20.  

Reedel ja laupäeval ning valimispäeval korraldatakse ka kodus hääletamist. Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas oleval valijal, kes eelhääletamise päeval on vähemalt 18-aastane. Kuna valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga, siis saab ta oma valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia. 

Reedel ja laupäeval ning valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas asuvate valimisjaoskondade hääletamisruumides. 27. veebruarist 2. märtsini saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda asuvates valimisjaoskondades.  

Väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamine on mõeldud valijatele, kellel pole võimalik eelhääletamise päevadel ega valimispäeval hääletada oma elukohajärgses valimisringkonnas asuva valimisjaoskonna hääletamisruumis. Alaliselt välisriigis elav valija saab hääletada ka Eestis, jaoskondades, kus korraldatakse väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamist.  

Elektrooniline hääletamine algab 27. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni 4. märtsini kella 20-ni. Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel www.valimised.ee. Jaoskonnakomisjonid elektroonilist hääletamist ei korralda. Elektrooniliselt antud häält on võimalik valimispäeval hääletamisruumis tühistada, hääletades sedeliga. 

Enne valimisi saadetakse valijale valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht saadetakse riigiportaalis määratud elektronposti aadressile. Valimiste teabeleht on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valimiste teabelehel on andmed hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääletamisvõimaluste kohta. Isikutele, kes on riigiportaalis eesti.ee riigi kirjad oma e-posti aadressile edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valimiste teabeleht. Kes seda teinud ei ole, siis temale saadetakse teabeleht rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta. 

Igaühel on õigus vaadelda valimiskomisjonide ja valimiste korraldajate tegevust ja toiminguid. Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end esitlema. Vaatlejal on õigus kirjutada üles valimisvahendite pitseerimisel kasutatud turvavahendite numbrid. Vaatleja ei või segada valija hääletamist ega valimiskomisjoni või valimiste korraldaja tööd ega osaleda valimiskomisjoni või valimiste korraldaja pädevuses olevates toimingutes. Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsuse kontrollimiseks. Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine valimiskomisjoni või valimiste korraldaja korralduste kohaselt. 

Viimsi vallas saab oma hääle anda neljas valimisjaoskonnas 

Valimisjaoskond nr 1: 

 • Nelgi tee 1, Viimsi alevik (Viimsi vallamaja). 
 • Hääletamisruum asub I korrusel Viimsi huvikeskuse saalis. 
 • Valimisjaoskond nr 1 on avatud kogu valimisnädal: 27. veebruarist 4. märtsini kell 12–20 ja valimispäeval (5. märtsil) kell 9–20. 
 • Valimisjaoskond nr 1 korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist ning vajadusel hääletamist ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. 
 • Kontakt: +372 5888 7122

Valimisjaoskond nr 2 

 • Randvere tee 9, Haabneeme alevik (Viimsi raamatukogu). 
 • Hääletamisruum asub Viimsi Marketis asuvas Viimsi raamatukogu suures konverentsisaalis. 
 • Valimisjaoskond nr 2 on avatud: 3.–4. märtsil kell 12–20 ja valimispäeval (5. märtsil) kell 9–20. 
 • Kontakt: +372 5888 7123

Valimisjaoskond nr 3 

 • Kibuvitsa tee 1, Randvere küla (Randvere lasteaed/päevakeskus). 
 • Hääletamisruum asub Randvere lasteaia I korruse saalis. 
 • Valimisjaoskond nr 3 on avatud: 3.–4. märtsil kell 12–20 ja valimispäeval (5. märtsil) kell 9–20. 
 • Kontakt: +372 5888 7124

Valimisjaoskond nr 4 

 • Asukoht: Idaotsa küla, Prangli saar (Prangli põhikool). 
 • Hääletamisruum asub Prangli põhikooli ruumides. 
 • Valimisjaoskond nr 4 on avatud: 3.–4. märtsil kell 12–20 ja valimispäeval (5. märtsil) kell 9–20. 
 • Kontakt: +372 5888 7125

Kodus hääletamist korraldavad kõik neli valimisjaoskonda.