Viimsi Vallavolikogu X koosseisu 18. istung

17. märts 2023
volikogu

Viimsi Vallavolikogu X koosseisu 18. istung toimub 21. märtsil kell 16 Viimsi raamatukogu saalis, Randvere tee 9. 

Vaata materjale SIIT.

Päevakord:

1. Volikogu määrus: Harju maakonna arengustrateegia 2040+ kinnitamine    
Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Andre Sepp

2. Volikogu määrus: Naissaare arengukava aastateks 2023-2033 vastuvõtmine
Abivallavanem Alar Mik

3. Volikogu määrus: Viimsi valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord    
Abivallavanem Katrin Markii

4. Volikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 11.12.2007 määruse nr 35 „Viimsi valla omandis olevate eluruumide üürileandmise ja kasutamise kord“ muutmine    
Abivallavanem Katrin Markii

5. Volikogu otsus: Viimsi vallas, Leppneeme külas, Miku I, II, IV, V, Põldmäe II, III, IV ja Koltse I, II, III, IV maaüksuste detailplaneeringu menetluse uuendamine Leppneeme tee 111 kinnistu osas detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Abivallavanem Alar Mik

6. Vastamine volikogu liige K. Menningu arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanem Illar Lemettile seoses Viimsi Vallavalitsuses rakendatavatest haldusmenetluse põhivõtetest    
Vallavanem Illar Lemetti

7. Vastamine volikogu liikmete A. Vaikla, R. Tann ja I. Ban arupärimisele, mis on adresseeritud abivallavanem Alar Mikule seoses Viimsi sadamatega    
Abivallavanem Alar Mik

8. Vastamine volikogu liikmete Ivo Rulli, Tanel Ojangu ja Ants Ermi arupärimise, mis on adresseeritud abivallavanem Alar Mikule katastriüksusel 89001:001:0884 (Randvere tee 3) toimuva tegevuse kohta    
Abivallavanem Alar Mik

9. Vastamine volikogu liikmete Ivo Rulli, Tanel Ojangu ja Ants Ermi arupärimise, mis on adresseeritud vallavanem Illar Lemettile seoses Viimsi Vallavalitsuse liikmete esindustasude ja esindusfunktsioonidega    
Vallavanem Illar Lemetti

10. Muud küsimused

  • Järgmine volikogu istung toimub 18.04.2023    

 

Liina Mugu
volikogu kantselei