Viimsi vallale valiti uueks vallavanemaks Illar Lemetti

14. Jaan 2020
Illar Lemetti

Foto: Tiit Mõtus

Viimsi Vallavolikogu 14. jaanuari istungil valiti Viimsi vallale uus vallavanem, kelleks on Illar Lemetti. Koalitsioon esitas vallavanema kandidaadiks Illar Lemetti, kes kogus salajasel hääletusel 12 poolthäält.

"Viimsi vallal on visioon olla parima elukeskkonnaga omavalitsus Eestis. Soovin oma ametikohal teha kõik selleks, et see nii ka oleks," sõnas vallavanemaks valitud Illar Lemetti. Viimsi vallavanema Illar Lemetti koordineerida on valla üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, arengukavad, finantsstrateegia ja valla eelarve.

Volikogu istungil kinnitati muuhulgas Vallavalituse viieliikmeline struktuur ja koosseis. Koosseisu kuuluvad vallavanem, kolm abivallavanemat ja rahandusosakonna juhataja.

Viimsi vallavolikogu esimehe Taavi Kotka sõnul on Illar Lemettil hea varasem juhtimiskogemus avalikust sektorist ning ta mõistab, kuidas valda efektiivselt juhtida. Kindlasti ei saa tal kerge olema, kuna hetkel on Viimsis palju olulisi teemasid, millega tuleb tegeleda, aga usun, et tema konstruktiivsus ja töökogemus tulevad otsuste tegemisel kasuks ja ta saab vallavanema ametis hästi hakkama.

„Isamaa ootused vallavanemale on kõrged. Sellel võimukoalitsioonil on jäänud valitseda vähem kui kaks aastat. Vallavanema peamised pingutused ja energia peaksid olema suunatud koalitsioonilepingus kokkulepitud investeeringute ning valimislubaduste elluviimisele,“ ütles Jan Trei (Isamaa) Viimsi koalitsiooni aseesimees ning volikogu liige.

Abivallavanem Margus Kruusmägi koordineerida on ehitus, kommunaalmajandus, turvalisus, keskkond ja planeerimine. Abivallavanem Annika Vaikla koordineerida on kultuur, sport, sotsiaalabi ja teenused, tervishoid, ettevõtlus ja infotehnoloogia, turism ning muinsuskaitse, kuni uue abivallavanema leidmiseni koordineerib Annika Vaikla ka alus-, üld- ja huviharidust, noorsootöö valdkonda.