Viimsi õpilased said PISA testis märkimisväärselt kõrged tulemused

21. veebr 2024
Viimsi kool

Veebruari alguses valmis PISA 2022 koolide tagasiside. Kahe aasta eest osalesid uuringus Viimsi vallast Viimsi kool ja Haabneeme kool. Põhjust rõõmustamiseks jagub, sest mõlemad koolid ületasid oma tulemustega Eesti, maakonna ja OECD keskmisi tulemusi.

2022. aastal 11. aprillist kuni 20. maini läbi viidud uuringu põhivaldkond oli matemaatika, aga hinnati ka lugemisoskust ja teadmisi loodusteadustes. Neis kolmes valdkonnas kujunesid mõlema uuringus osalenud Viimsi kooli tulemused paremaks nii rahvusvahelisest, üleriigilisest kui ka maakondlikust tasemest.

Haabneeme kooli tulemused:

Haabneeme kool

Viimsi kooli tulemused:

Viimsi kool

Lisaks oli vaatluse all ka õpilaste eluga rahulolu. Viimsi kooli õpilastest on oma eluga üldises plaanis väga rahul või pigem rahul 75% ja Haabneeme kooli õpilastest 59%. Eesti keskmine näitaja on 64%. Uuringu raporti järgi on Eesti 15-aastased õpilased oma eluga rahul mõnevõrra rohkem kui OECD riikide õpilased keskmiselt. Õpilaste üldine eluga rahulolu on positiivselt seotud nii nende kooli kuuluvuse tunde, turvatunde, õpetajatega suhtlemise kvaliteedi kui ka perepoolse toetusega.

Viimsi vallavanem Illar Lemetti sõnul näitavad tulemused meie koduvalla haridusvaldkonnas tehtava töö kvaliteeti.

„Nendest tulemustest saame me olulise ja rõõmustava teadmise, et Viimsis õpetavad head õpetajad ja siinsed õpilased on saanud konkurentsivõimelise hariduse. See annab lapsevanematele vajaliku kindluse, et noortele viimsilastele on tulevikus rohkem võimalusi. Tänan meie koolide õpetajaid tehtud töö eest ja tunnustan õpilasi, kes pingutavad ja õppimise olulisust mõistavad. Tunnustust väärivad ka lapsevanemad, kes on loonud oma lastele õppimist ja arengut soosiva keskkonna,“ ütles vallavanem Illar Lemetti.

PISA aitab mõista haridussüsteemi toimimist

PISA ehk Programme for International Student Assessment uurib noorte teadmisi kolmes valdkonnas: funktsionaalne lugemine, matemaatika, loodusteadused. Uuring toimub iga kolme aasta järel. Igal uuringuaastal valitakse üks kolmest valdkonnast põhiteemaks ja selles uuritakse õpilaste teadmisi põhjalikult. Ülejäänud kahes valdkonnas mõõdetakse õpilaste teadmisi väiksemas mahus. 2022. aastal oli põhivaldkonnaks matemaatika.

Uuring hindab õpilaste suutlikkust rakendada oma oskusi ja teadmisi elulistes situatsioonides. Testi sooritavad õpilased leitakse valimi alusel: arvestatakse poiste ja tüdrukute, maa- ja linnakoolide proportsioone ning koolide õppekeeleti jagunemist, et tagada valimi esinduslikkus. Uuringu valimis on õpilased, kelle vanus on 15 aastat ja 3 kuud kuni 16 aastat ja 2 kuud. Lisaks õpilastele täidavad lühikese küsimustiku ka koolijuhid. Regulaarne rahvusvaheline uuring annab võimaluse jälgida haridusalaseid trende Eestis nii kohapeal kui ka teiste riikidega võrreldes.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond