Viimsi Kooli uueks direktoriks valiti Peeter Sipelgas

20. mai 2020
foto

Foto: Tiit Mõtus

Viimsi Kooli uueks direktoriks valiti Peeter Sipelgas, kes asub ametisse 1. august 2020. Alates 4. märtsist 2020 on Peeter Sipelgas töötanud Viimsi Kooli koolijuhi kohusetäitjana.

„Viimsi Kool saab endale suurepärase juhi Peeter Sipelga näol. Ta on näidanud ennast, kui väga hea juht, koostööpartner ja kolleeg ning kindlasti on ta uuenduslike ideede elluviija. Valimiskomisjoni toetus Peetrile oli konsensuslik ja usun, et Viimsi Koolist saab lähiaastatel suunanäitaja nii mitmeteski koolide arengut puudutavates küsimustes,“ ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

Viimsi valla abivallavanem Annika Vaikla lisab, et Peeter Sipelgas on näidanud ka eriolukorra ajal suurepäraseid tulemusi koolijuhi kohusetäitjana töötades. Lisaks kooli juhtimisele eriolukorra ajal käivitas ta Viimsi koolide 9-ndate klasside õpilastele võimaluse eksamiteks valmistuda digiõppe toel. Samuti on Peeter üks eestvedaja „Viimsi Digikooli“ projektis.

„Sattusin Viimsi Kooli koolijuhi kohuseid täitma üsna keerulisel ajal, kus ühelt poolt olid toimunud värsked muutused juhtkonna tasandil ja teiselt poolt oli vaja üleöö ümber korraldada kogu senine koolitöö seoses koroonaviiruse pandeemiaga. Selle kahe ja poole kuuga on Viimsi Kooli koolipere üles näidanud konstruktiivset koostööoskust ka kõige keerulisemates olukordades. Mina usun täna sellesse meeskonda ja üheskoos saame üles ehitada inspireerivat, tulevikuoskustele orienteeritud, õpihimu ja koolirõõmu hoidvat kooli, kus on loodud mitmekülgsed võimalused õpilaste individuaalse haridustee kujundamiseks,“ sõnas Viimsi Kooli direktor Peeter Sipelgas.

"Meil on väga heameel, et valituks osutus just Peeter Sipelgas. Meievaheline koostöö on siiani väga hästi toiminud ja näeme temas suurepärast koolijuhti, kes Viimsi Kooli uuesti särama paneb. Soovime jõudu ja jaksu vastupidada," lisas hoolekogu juht Mati Mätlik.

Alates 1998. aastast on Peeter Sipelgas olnud seotud hariduse valdkonnaga. Peeter on töötanud nii keemia-füüsika õpetajana kui ka koolijuhina. Viimsi valda asus Peeter Sipelgas tööle 2006. aastal, kui avati uus modernne Viimsi Keskkooli õppehoone. Lisaks õpetajatööle on Peeter Sipelga eestvedamisel loodud Viimsi Kooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis, kus tänasel päeval arendab oma andeid erinevates huviringides üle 700 Viimsi valla lapse.

Viimsi Kooli direktori konkursile kandideeris kokku 21 kandidaati, nendest nõutud dokumendid esitas 18 kandidaati, vestlusvooru pääses edasi 13 kandidaati.