Vallavalitsuse 25.02.2021 istungi päevakorra projekt

23. Veebr 2021
 Vallavalitsuse 25.02.2021 istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi valla kaevetööde eeskiri
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

2. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla 2021. aasta hankeplaani kinnitamine
Ettekandja: Merit Renlund, õigusosakonna juhataja

3. Vallavalitsuse korraldus: Lubja külas, Alajaama tee 10 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine Viimsi-Randvere L2 teele (riigitee 11250)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla lillede ja puude kastmis- ja väetamisteenus 2022-2023
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 21.10.2020 korralduse nr 609 „Viimsi valla hulkuvate koerte ja kasside püüdmise teenus 2021-2023“ korraldamine muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus : MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedade rühmades laste arvu kinnitamine 2021/2022. õppeaastaks
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus : Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemia komisjoni kinnitamine 2021. aastaks
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

9. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Viimsi Vallavalitsuse nõusoleku andmine Rohuneeme Külaselts MTÜ taotlusele osaleda SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaiste programmi toetusmeetmes uurimisprojektiga
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

10. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Leppneeme sadamast ja Leppneeme sadamat teenindavast teest
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem