Vallavalitsuse 13.01.2021 istungi päevakorra projekt

11. Jaan 2021
 Vallavalitsuse 13.01.2021 istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi valla 2021. aasta eelarve II lugemine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 
2. Vallavolikogu määrus: Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
3. Vallavolikogu otsus: Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Virbi, Virbikalda, Virbikünka)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavolikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 109 „Detailplaneeringu kehtestamine: Põldmäe talu maad“ kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Suur-Kaare tee 4 kinnistu osas
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavolikogu otsus: Viimsi valla hallatava asutuse „Viimsi Hoolekandekeskus“ asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 11124544 „Viimsi valla sademevee monitoorimissüsteemi arendus“ esitatud pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Asjaõiguslepingu sõlmimine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Aruheina haljak kinnistule Viimsi valla kasuks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Sundvalduse seadmine (Pargi tee 12, Viimsi alevik)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Kinnisasja omandamine (Liivakünka, Kelnase küla)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Kinnisasjade omandamine Prangli saarel Lääneotsa külas
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Pärnamäe külas asuva transpordimaa omandamine (Kesk-Kaare tee L10)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Lubja külas asuva Paepanga haljak H1 üldkasutatava maa omandamine ning Viimsi valla kasuks Paevälja tee L3 kinnistule seatud isikliku kasutusõiguse ja eelmärke kustutamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine lepingu sõlmimiseks (Tammneeme küla, Mereääre tee 5)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse korraldus: Laiakülas liikluspinnal Muuga põik ruumikuju muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
15. Vallavalitsuse korraldus: Lääneotsa külas kinnistu Eeslahe jagamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
16. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Tammeranna tee 10
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
17. Vallavalitsuse korraldus: Minikonkursi „Eralasteaia teenuse ostmiseks Viimsi valla territooriumil“ korraldamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
18. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla 2021. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
19. Vallavalitsuse korraldus: Eestkostja volituste andmine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem