Vallavalitsuse 12.05.2021 istungi päevakorra projekt

10. Mai 2021
Pildil vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu otsus: Haabneeme alevikus asuvale Põldheina parkla P2 kinnistule hoonestusõiguse seadmine OÜ Viimsi Haldus kasuks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
2. Vallavolikogu otsus: Viimsi alevikus Viimsi vallale kaasomandina kuuluvast Pargi tee 4 korterelamu osast osa võõrandamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke nr 235500 „Haabneeme alevikus CleanStormWater projekti pilootala puhastussüsteemi projekteerimine“ esitatud pakkumuse tagasilükkamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Kaasfinantseeringu eraldamine ja reservfondist vahendite eraldamine väikesaarte taotlusvooru projektile „Mootorsõiduki kütuse kättesaadavuse loomine Naissaarel“
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Sundvalduse seadmine (Heki tee 1, Heki tee 3, Mereranna tee 4 ja Mereranna tee 6)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme alevikus asuva Põldheina tee L2, Lehtpuu tee L1 transpordimaade, Põldheina tee 9a tootmismaa, Lubjaserva üldkasutatava maa omandamine ning valla kasuks seatud isiklike kasutusõiguste kustutamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Ülesaare tee L3 ja Väike-Ülesaare kinnistutele
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Imatra Elekter AS kasuks Jasmiini tee L1 ja Nelgi põik kinnistutele
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Viimsi Vesi AS kasuks Viikingi tee L5 kinnistule
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Äigrumäe külas asuvate transpordimaa sihtotstarbega kinnisasjade tasuta omandamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Toidukao vähendamine Viimsi haridusasutustes
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Tulbi tee 5
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Õpilasmalev 2021 korraldamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse korraldus: Vallavalitsuse eelarveliste arendus- ja parendustööde suunamine teostamiseks Viimsi Haldus OÜ-le
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
15. Vallavalitsuse korraldus: Laenu pakkumuste läbivaatamine ja eduka pakkumuse kinnitamine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 
16. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vesi AS 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: Ellen Uiboaed, pearaamatupidaja
Kaasettekandja: Liina Koppel, peaökonomist
 
17. Vallavalitsuse korraldus: Rannapere Pansionaat AS 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: Ellen Uiboaed, pearaamatupidaja
Kaasettekandja: Liina Koppel, peaökonomist
 
18. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Haldus OÜ 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: Ellen Uiboaed, pearaamatupidaja
Kaasettekandja: Liina Koppel, peaökonomist
 
19. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Viimsi valla 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: Ellen Uiboaed, pearaamatupidaja
Kaasettekandja: Liina Koppel, peaökonomist

20. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Nõusoleku andmine AS-le Viimsi Vesi vara võõrandamiseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
21. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Ühise tegutsemise lepingu heakskiitmine ja volituste andmine lepingu allkirjastamiseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem