Vallavalitsuse 03.08.2022 istungi päevakorra projekt

1. aug 2022
Pildil vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia
Ettekandja: Tanel Mätlik, projektijuht
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke „Sülearvutite kapitalirent“ korraldamine
Ettekandja: Tõnu Ammussaar, hankepeaspetsialist
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 251066 „Viimsi Teataja väljaandja ja levitaja leidmine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine, pakkujate kvalifitseerimine ning lepingute sõlmimine
Ettekandja: Heiko Leesment, avalike suhete osakonna juhataja
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi-Randvere tee km 0,84-1 asfalteerimistööde hinnapakkumuse läbivaatamine ja eduka pakkumuse kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Kelnase-Leppneeme parvlaevaliini teenuse paremaks korraldamiseks töörühma moodustamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine AS Viimsi Vesi kasuks Kangru tee L3 kinnistule
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 11.05.2022 korralduse nr 198 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks Kallasmaa tee L2 kinnistule“ muutmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Pringi külas kinnistu Rohuneeme tee 51b jagamine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Püünsi külas kinnistu Uus-Rootsi jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Seisukoha edastamine revisjoniakti eelnõule
Ettekandja: Aslan Liivak, jurist