Vallavalitsuse 02.12.2020 istungi päevakorra projekt

30. Nov 2020
Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Volikogu määrus: Viimsi valla 2020. aasta IV lisaeelarve
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 
2. Volikogu määrus: Viimsi valla transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava 2020-2030 vastuvõtmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
3. Volikogu otsus: Viimsi alevik, kinnistu Liilia põik 4 detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Volikogu otsus: Prangli saarel, Idaotsa külas, kinnistu Loigu mets 1 detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Volikogu otsus: Katastriüksuste Aiandi tee 14, Nartsissi tee ja Võilille haljak piiride muutmisega nõustumine ja selleks vajalike kinnisasja osade tasuta omandamine ja võõrandamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse määrus: Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Raamatukogu üüri ja eriteenuste hinnad
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 228955 „Aiandi tee renoveerimine lõigus Aiandi tee 4 kuni Lubja-Pärnamäe teeni“ esitatud pakkumuse tagasilükkamine ja uue hanke korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Lihtmenetlusega riigihankes nr 229611 „Juhuvedude teostamine Naissaare ja Tallinna piirkonna sadama vahel 2020-2022“ esitatud pakkumuse kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla reservfondist täiendavate vahendite eraldamine ühistranspordi tegevusala kulude katteks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Viimsi valla kasuks Länne kinnistule
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Randvere külas asuvate transpordimaa ja sotsiaalmaa omandamine: Hoburaua tee transpordimaa, Hoburaua tee 21 haljak
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 04.11.2020 korralduse nr 674 „Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 75 detailplaneeringu kehtestamine“ muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse korraldus: Metsakasti küla, kinnistute Riiasöödi tee 30, Sassi, Lauri, Riiasöödi tee ja osaliselt Kesaniidu tee detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
15. Vallavalitsuse korraldus: Munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
16. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kordoni põik 6
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
17. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Sanglepa tee 6
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
18. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Piirikivi tee 4
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
19. Vallavalitsuse korraldus: Püünsi Kooli hoolekogu muutmine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
20. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla tunnustusavalduste andmise komisjoni moodustamine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
21. Vallavalitsuse korraldus: Raha eraldamine Muinastulede öö ürituse kulude katmiseks
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
22. Vallavalitsuse korraldus: Raha eraldamine SA-le Rannarahva Muuseum Jõulukuu Viimsi Vabaõhumuuseumis korralduskulude katteks
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
23. Vallavalitsuse korraldus: Soodustuse andmine Spordiklubile Viimsi Veeklubi
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
24. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Viimsi valla transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava 2020-2030 ettepanekute läbivaatamine ning arengukava II lugemisele esitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
25. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heaks kiitmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem