Vallavalitsuse 01.07.2020 istungi päevakord

29. juuni 2020
istung
 1. Vallavalitsuse määrus: 2020 eelarve artiklite jaotuse kinnitamine (II lisaeelarve). Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 2. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 221070 „Viimsi valla LED-valgustamine. Tänavavalgustuse ehitamine“ esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, hindamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning hankelepingu sõlmimine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 3. Vallavalitsuse korraldus: Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 4. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadresside muutmine Leppneeme külas katastriüksustel Lepatriinu tee 5, Lepatriinu tee 7 ja Lepatriinu tee 9. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 5. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Leppneeme külas katastriüksusel Lepatriinu tee 5a. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 6. Vallavalitsuse korraldus: Leppneeme külas katastriüksuse Leppneeme tee 75 // Kuusiku jagamine detailplaneeringu alusel. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 7. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Leppneeme külas katastriüksusel Lepatriinu tee 13. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 8. Vallavalitsuse korraldus: Rahalise preemia määramine gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 9. Vallavalitsuse korraldus: Rahalise preemia määramine gümnaasiumi suurepärase tulemustega lõpetajatele. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 10. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 30.09.2014 korralduse nr 126 "Viimsi valla üldhariduskoolide spordisaalide ja -rajatiste üüri ja teenuste hindade kehtestamine" muutmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 11. Vallavalituse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 15.05.2018 korralduse nr 27 "Viimsi Mõisaplatsi tennise välisväljakute üürihinna kinnitamine" muutmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 12. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Raamlepingu heakskiitmine ja volituste andmine lepingu allkirjastamiseks OÜ-ga Viimsi Haldus. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem