Valla põhiteedel alandati piirkiirust

01. aprill 2021
Pildil 50 piirkiiruse asendamine 20 märgiga

Alates tänasest on valla põhiteedel rakendatud alandatud piirkiirused. Uueks kehtestatud piirkiiruseks on 20 km/h ning muudatus puudutab Lubja, Pärnamäe ja Aiandi teed. 

Vallavalitsuse liikluskomisjon soovib piirkiiruse alandamisega suunata isikliku sõiduvahendi kasutajaid rohkem ühistransporti kasutama ja samuti valima alternatiivseid (kiirema piirkiirusega) teid, et liikluskoormust põhiteedel hajutada. Teaduslikud uuringud on kinnitanud, et ebamugavad sõidutingimused teedel panevad inimesi autost loobuma ühistranspordi kasuks. Teede äärde on pandud loendusradarid, mis jälgivad sõidukite liikluskäitumist. Edukate tulemuste korral on vallavalitsusel kavas rakendada sõiduki liigil põhinevat selektiivset piirkiirust suurematel valla teedel. Selektiivse piirkiiruse kehtestamise korral hakkavad B-kategooria sõidukitele kehtima madalamad kiirused (20 km/h), kui ühistranspordile (60 km/h). See loob bussidele suurema eelise auto kasutamise ees ning suunab inimesed ühistransporti kasutama.

Piirkiiruse alandamisel on ka keskkondlik aspekt, mis soodustab loomade kevadist jooksuaega ja sellest tulenevat võimaldab aktiivsemat lemmikloomade hulkumist ja metsloomade jalutamist avalikus ruumis.

Palume kõigil liiklejatel olla tähelepanelikud ja jälgida muutunud liikluskorraldust.