Toetust vajavate inimeste hulk suureneb

19. Sept 2022
Toimetulekutoetused

Valitsus võttis septembri alguses vastu korralduse, millega jaotatakse omavalitsustele toetusfondist kokku 12,6 miljonit eurot toimetulekuraskustes inimeste abistamiseks, rahvastikutoimingute kuludeks ning asendus- ja järelhoodusteenuse korraldamiseks.

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul on omavalitsustel selle aasta esimese pooles toimetulekutoetuse maksmiseks kulunud 89% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Ministri sõnul on omavalitsustele on langenud suur koormus Ukraina sõjapõgenike abistamisel ja lisaks tõsteti juuni alguses toimetuleku piiri 150 eurolt 200 eurole. Aastaks ette nähtud 37,6 miljonist eurost kulus esimesel poolaastal 19 miljonit. 
Linnadele ja valdadele eraldatakse täiendavalt raha Ukraina sõjapõgenike seotud rahvastikutoimingute kulude katmiseks. Samuti makstakse omavalitsustele 1,9 miljonit eurot asendus- ja järelhooldusteenuste toetuseks.

Minister Solmani sõnul maksti teenuseks planeeritud 19 miljonist eurost aasta alguses ära 90% ning võttes arvesse teenuse olevate laste arvu muutust aasta keskel, jaotatakse nüüd ära ülejäänud 10%. Eraldatavad vahendid on ette nähtud 2022. aasta riigieelarve seaduses toetusfondi hulgas.

Toetusfond on üks riiklike vahendite fondidest, mille eesmärk on tagada omavalitsustele piisavad ressursid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks. Fondi vahendite jaotus toimub korraliselt kooskõlas toetusfondi määrusega.

Sotsiaalvaldkonna abivallavanem Katrin Markii sõnul on vahendite lisamine vajalik ja oluline, sest on tajutav üleüldine ebakindlus eeloleva talve ja toimetuleku suhtes.
„Sellest annab  meile märku suurenenud pöördumiste ja nõustamiste arv. Lisaks toimetulekutoetusele anname vähekindlustatud peredele ka toiduabi, mille saajate arv võrreldes aasta algusega on samuti tõusnud. Jaanuaris oli meie sotsiaalosakonna klientideks 84 inimest, septembrist aga juba 202 inimest. Iganädalasi toiduabipakke vahendame 36-le inimesele või perele,“ sõnas Markii. Abivallavanema sõnul kujuneb väga oluliseks riigipoolne energiatoetus, mis mõjutab inimeste toimetulekut kõige otsesemalt.

Viimsi valla elanikel on võimalik toimetulekutoetuse kohta leida lisainfot ja taotleda toetust valla kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/teenused/sotsiaalabi-ja-tervishoid/muud-toetused-ja-teenused/riiklik-toimetulekutoetus

Toetust võivad taotleda Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on 500€ ja iga järgmise pereliikme kohta 375€. Toetuse maksimaalse suuruse otsustab vallavalitsus.

Toimetulekutoetuste taotlejate hulk on tõusnud

2021. aastal menetles Viimsi vallavalitsus 240 toimetulekutoetuse taotlust, mis puudutasid kokku 507 leibkonna liiget. Toetust maksti 104 762,12 eurot ehk keskmiseks toetuse suuruseks tuli 436 eurot, mis teeb 206 eurot keskmiselt ühe leibkonna liikme kohta. 

2022. aasta esimese kaheksa kuuga on Viimsi vallavalitsus menetlenud 371 toimetulekutoetuse taotlust, mis kokku puudutavad 742 puudutatud leibkonna liiget. Toetust on välja makstud 168 534,49 eurot. Keskmiseks toetuse suuruseks on 454 eurot ehk 227 eurot keskmiselt ühe leibkonna liikme kohta. Toimetulekusaajate arvu on tõstnud ka 40 Viimsis elavat Ukraina sõjapõgenike leibkonda, kes on vajanud vallavalitsuse poolset abi.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond