Taotle ühekordset pensionäri toetust!

10. Sept 2019
taotle

Toetust 80 € makstakse vanadus-, rahva-, ja eelpensioni saajatele, kelle elanikeregistri järgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 31.12.2018. 

Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele taotlus, kus on ära toodud taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed ja pangakonto number. Pangakonto puudumisel saab toetuse kätte sama avalduse alusel Viimsi Vallavalitsuse kassast. Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda hiljemalt 1. oktoobriks 2019 e-posti aadressile info@viimsivv.ee või Eldi Pärdile tel 6028825. Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel alates 15. oktoobrist. Esmaseid taotlusi võetakse vastu alates 16.09.2019 ja kantakse üle alates 15. oktoobrist kuni 15. detsembrini 2019.

Toetust saab taotleda  SIIN