Täna käivitus Viimsi valla elanike rahulolu-uuring. Mõtle meiega kaasa!

25. aprill 2019
Mõtle kaasa, räägi välja! Võta 15 minutit ja vasta Viimsi valla elanike rahulolu-uuringule.

Viimsi valla elanike rahulolu-uuringu eesmärk on kaardistada elanike ootused, soovid ja vajadused. See on oluline info valla arendamisel ja juhtimisel, et elu Viimsi vallas oleks kodune, turvaline, tegus ning lõbus, kultuurne ja arendav kõikidele siinsetele elanikele.

 

Küsimustiku täitmine võtab aega ligikaudu 15 minutit. Palume Sul võtta see väärtuslik aeg, et anda vallajuhtidele, ametnikele, spetsialistidele ja külavanematele kasulikku ning igapäevatööks vajalikku infot, et Viimsi valla arengukava aastateks 2020-2024 oleks viimsilaste nägu. Vastata saab kuni 12. maini 2019.

 

Kõikide osalejate vahel loosime välja kaks Viimsi SPA 100 eurost kinkekaarti.

 

Tagame, et kõiki uuringuga kogutavaid andmeid koheldakse konfidentsiaalsusenõuetele ja isikuandmete kaitse põhimõtetele vastavalt. Vastajatele tagatakse anonüümsus ja tulemused esitatakse üldistatult.

 

Alustan küsimustiku täitmist!