Randvere küla üldkoosolek lükkub edasi

29. sept 2023
valimine

Ajalehes Viimsi Teataja (22.09) ja vallavalitsuse kodulehel (25.09) ilmus teade Randvere küla üldkoosolekust 9. oktoobril. Kahjuks oli teatesse jäänud ekslik info, mis oli mitmeti mõistetav ja eksitas koosolekul osaleda soovijaid.

Sellega seoses tühistab Viimsi vallavalitsus 9. oktoobril toimuva Randvere küla üldkoosoleku ja uus koosoleku toimumise aeg avaldatakse hiljemalt 20. oktoobril ilmuvas Viimsi Teatajas ning valla kodulehel. Viimsi vallavalitsus vabandab tekkinud segaduse pärast.

Leevi Laever
vallasekretär