Projekteerimistingimuste andmine: Randvere tee 18

12. veebr 2024
foto

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu:

Randvere tee 18 kinnistule Haabneeme kooli laiendamiseks

Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Foto: X-Gis kaardiserver