Pärnamäel sai uus lasteaiahoone nurgakivi

16. aprill 2024
Nurgakivi panemine

Esmaspäeval, 15. aprilli pärastlõunal pandi nurgakivi Pärnamäe lasteaiale, millega lisandub Viimsi valla haridusvõrgustikku kaasaegne ja mitmekülgne õpikeskkond ligikaudu 180 lapsele.

2025. aastal valmivat lasteaeda on pikalt oodatud ja selle rajamine on osa Viimsi valla järjepidevast tööst kaasaegse ning mitmekülgse õpikeskkonna  arendamisel. Lasteaia rajamise ehituskulud katab Viimsi vald.
Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul on vallavalitsuse prioriteediks tagada Viimsi valla lastele kvaliteetne ja kaasaegne alusharidus, mis vastab nii laste kui ka nende vanemate vajadustele ja ootustele: "Pärnamäe lasteaia rajamine on oluline samm meie valla arengus. See mitte ainult ei laienda meie haridusasutuste võrgustikku, vaid loob ka uusi võimalusi meie kõige noorematele elanikele haridustee alustamiseks keskkonnas, mis neid toetab ja on turvaline.“

Volikogu esimees Atso Matsalu rõhutas samuti projekti olulisust: "Investeeringud haridusse ja laste arengusse on investeeringud meie tulevikku. Pärnamäe lasteaed saab olema koht, kus meie lapsed saavad kasvada ja areneda, olles ümbritsetud parimatest võimalustest, mis toetavad nende füüsilist, vaimset ja sotsiaalset arengut."

Nurgakivi panekul pandi tavakohaselt kaasa ka ajakapsel, mis sisaldas viimast Viimsi Teataja numbrit ja Viimsi laste nägemust unistuste lasteaiast.

Viimsi vallas on 2145 lasteaiaealist last ja kogukonna vajaduste katmiseks tegutseb täna munitsipaallasteaed 9 majas. Lisaks sellele tegutseb vallas 11 eralasteaeda ja -hoidu ning üle 40 partnerasutuse mujal Harjumaal.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond