Pärnamäe külas, eraomandis olevatel transpordimaadel, ei tööta tänavavalgustus

24. Nov 2021
Fotovaade Linnase tee L2-le

Pärnamäe külas asuvad neli transpordimaad (Linnase tee L2, Kesk-Kaare tee L7, Kesk-Kaare tee L9 ja Suur-Kaare tee L13), mille teemaasid tolleaegsed arendajad vallale üle ei andnud, hoolimata vallapoolsest soovist. Praeguseks esialgset omanikku vahetanud teemaade taristutele (sh teevalgustusele) seati erinevad servituudid. Vallavalitsuse tegevusest sõltumatutel põhjustel on nimetatud transpordimaadel välja lülitatud tänavavalgustus.

Kokkuleppe alusel on vallavalitsus tänaseni teid hooldanud ja teevalgustust töös hoidnud, tasudes ka kõik hoolduskulud, elektri- ja võrguteenused. Hetke seisuga on teadmata põhjustel välja keeratud kaitsmed 46 valgustuse mastist ning sellest tulevalt ei tööta valgustus eelmainitud teelõikudel. Tee seisundinõuded näevad ette, et paigaldatud valgustus peab pimeda ajal põlema (kui omanik ei taga muul moel liiklusohutust). Praegusel juhul on valgustuse välja lülitamisega tekitatud liiklusohtlik olukord. 
 
Viimsi Vallavalitsus tegeleb võimalike lahenduste leidmisega, et tagada piirkonna jaoks olulise tee- ja tehnotaristu osas avalik kasutus. Probleemi lahendamine võib võtta aega, palume külaelanikelt mõistvat suhtumist.