Ootame oma meeskonnaga liituma TARISTU VANEMSPETSIALISTI!

28. Mai 2019

Peamisteks tööülesanneteks on Viimsi valla tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine üld- ja detailplaneeringutes. Osalemine Viimsi valla planeeringute avalikel aruteludel ja Vallavalitsuse planeerimiskomisjonide töös.

Konkursil osalemiseks palume esitada digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus (koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise), elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 12. juuniks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Taristu vanemspetsialist" või kandideerida SIIN

taristu