LED II projekt on jõudnud haljastustöödeni

30. aprill 2021
LED II projekti haljastustööd

Kevad on kätte jõudnud ja koos sellega hakkavad lõpule jõudma Viimsi valla tänavavalgustuse teise etapi ehk Viimsi LED II projekti tööd.

Nüüdseks on kõik valgustuse uuendamisega ja renoveerimisega seonduvad tööd lõpetatud – paigaldatud on uued kaablid, mastid ja valgustid.

Kahel korral on projektimeeskond (vallavalitsus, omanikujärelevalve, ehitaja ja käidukorraldaja) kõik tehtud tööd ja kogu tööde ala ka üle vaadanud. Peamised vajakajäämised ja paikvaatlusel tehtud märkused on olnud seotud heakorra (kilpide ümbruses, puuoksad valgustite ees), valgustite reguleerimise (kaldenurgad, mastide kalded) ja ühendustega (kaablite tähistused, maandused). Suurem osa neist on praeguseks likvideeritud. Mõnes kohas jäävad õhukaablid madalamale, kui standard ette näeb, see aga on tingitud vanadest mastidest, mis ei kuulu vallale.

Teha on jäänud veel haljastustööd, millega eeldatavasti lõpetatakse maikuu jooksul. Töödega alustati aprillis ning praeguseks on teostatud Miidurannas, Äigrumäel ja Viimsi alevikus olevate tööpiirkondade haljastus. Mai alguses jätkuvad tööd Haabneeme teedel, sh Randvere teel. Seejärel liigutakse Pringi külasse, Metsakastile, Leppneeme ja teistesse piirkondadesse. 


 Pilt haljastuse töödest Pilt haljastuse töödest


Kui LED II töödega on tekkinud küsimusi, kirjutage julgelt teevalgustuse valdkonna arengu eest vastutavale spetsialistile Taavi Valgmäele (e-post: taavi.valgmae@viimsivv.ee, tel: 5623 2830).

 

Ehitus- ja kommunaalosakond