Haabneeme ranna vesi vastab nõuetele

8. juuli 2021
Haabneeme rand

Täna saabusid Terviseametist esmaspäeval, 5. juulil võetud suplusvee proovid, mis kinnitavad, et Haabneeme lahes olev vesi vastab kõikidele nõuetele ja on ujumiseks ohutu. Proovide protokolliga on võimalik tutvuda SIIN.

 Viimsi vald teostab seiret supluskohtade üle koostöös Terviseametiga. Suplushooaja välisel ajal teostatakse seiret korra kuus ja suplushooajal võetakse proove iga kahe nädala tagant. Lisaks tehakse täiendavaid proovivõtte, kui on vajalik tuvastada sinivetikate esinemist või vetelpäästel tekib korralise ringkäigu korral muid tähelepanekuid. Haabneeme ranna vee kvaliteeti jälgitakse Terviseameti poolt kinnitatud seirekava alusel ning igapäevaseid ringkäike teevad vetelpäästjad. 

 Haabneeme randa suubuvasse kraavi sattus AS Viimsi vesi pumplast pumba töö talituse häiringu tagajärjel reovesi. Täpsemalt oli pumpa sattunud suurem tahke osis, mis takistas pumba tööd täisvõimsusel ning pump töötas poolvõimsusel. Tegemist oli avariiolukorraga, milliseid aeg-ajalt esineb, aga mis kindlasti ei ole korduv ega süstemaatiline.

Sündmust pealt näinud kohalik elanik teavitas sellest Keskkonnaametit ja seejärel anti info AS-ile Viimsi Vesi. Avariimeeskond sõitis pärast teate saamist kohale, lülitas käsijuhtimisel tööle teise pumba ning koheselt saadi süsteem toimima.

Viimsi Vallavalitsus sai rikkest teada esmaspäeval ja koheselt avaldasime sellekohase info valla kodulehel. Kuna Keskkonnaamet ei teavitanud valda, siis ei olnud vallal võimalik varem teavitust teha. Reeglina antakse vallavalitsusele erinevate ametite käikude ja kontrollide poolt teada, kui haldusalas olevatel objektidel midagi kontrollitakse või avastatakse. Viimsi Vallavalitsus sai teate esmaspäeval ja siis tehti ka teavitus. Koostöös AS-iga Viimsi Vesi on ka arutatud kommunikatsiooni tõhustamist läbi dubleerimise, kui see ühe ahela kaudu ei peaks toimima.