Allkirjastati roheasfaldi rakendusuuringute leping

23. veebr 2024
Ligniin

Veebruaris allkirjastati Tallinna Tehnikaülikooliga leping projekti “Kohalikust toormest ligniini baasil jätkusuutliku süsinikuneutraalsete asfaltteekatendite väljatöötamine ja rakendamine Viimsi valla näitel” rakendusuuringute etapi teostamiseks. 

Projekti rakendusuuringute etapi eesmärk on töötada laborikatsete tulemusel välja süsinikuneutraalse asfaldisegu retsept ja seejärel katsetada selle tootmist asfalditehases piiratud mahus. Süsinikuneutraalse asfaldi saavutamiseks asendatakse asfaldis bituumen osaliselt puidu töötlemise jääkmaterjali ligniiniga. Seni on küll Eestis ja laiemalt maailmas viidud läbi ligniiniga mõningaid katsetusi, kuid käesoleva projektiga soovitakse välja töötada süsinikuneutraalne asfaldisegu retsept, mis oleks Eesti tingimustesse optimaalne ja mida oleks võimalik võtta laiemalt kasutusele.

Tallinna Tehnikaülikooli esindaja Kristjan Lill sõnas, et teede ja liikluse uurimisrühmal on ülihea meel, et nende pakkumine süsinikuneutraalse asfaltsegu väljatöötamiseks osutus edukaks. Tallinna Tehnikaülikool on kaudselt ligniini arendusega tegelenud juba kaks aastat ning nad on valmis väljakutseks viia arendustegevus nii kaugele, et asfalt oleks süsinikuneutraalne. 

Riigikantseleis toimunud projekti avakoosolekul tutvustas Tallinna Tehnikaülikool koos oma alltöövõtjatega Teede Tehnokeskus AS ja Tariston AS planeeritud tööde ajakava ning sisu Viimsi vallavalisusele, Transpordiametile ja Riigikantseleile. Vastavalt projekti ajakavale lõppeb asfaldisegude laboratoorne arendamine ja keemiline modifitseerimine käesoleva aasta sügisel, misjärel hinnatakse arendatud segude süsinikuneutraalsust. Kui projekti rakendusuuringute etapi tulemused on edukad ja töötatakse välja süsinikuneutraalne asfaldi segu retsept, järgneb sellele katselõigu rajamine Viimsi vallas, Haabneeme alevikus asuval Randvere teel. Viimsi valla abivallavanema Alar Miku sõnul on projekti näol tegu suurepärase näitega sellest, kuidas saab üks väike omavalitsus näidata rohepöörde läbiviimisel initsiatiivi ning olla teerajaja uute lahenduste välja töötamises ja rakendamises. 

Projekti rahastab Riigikantselei läbi avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmise meetme ning tegevuste elluviimisel toetab Viimsi vallavalitsust Transpordiamet.

Foto: Koosolek Riigikantseleis. Siim Reinla

 

Siim Reinla
taristu projektijuht