Teede ajutine sulgemine Viimsi vallas

  • Viimsi vallas väljastab teede ajutise sulgemise lube Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond.
  • Tee ajutiseks sulgemiseks tuleb esitada sellekohane taotlus koos lisatud liikluskorralduse skeemiga.
  • Tee ajutise sulgemise taotluse saab esitada läbi Viimsi valla operatiivinfosüsteemi OPIS.
  • Teede ajutine sulgemine on tasuline ning menetluse aeg kuni 20 päeva.

TEEDE AJUTIST SULGEMIST REGULEERIVAD EESKIRJAD

Teede sulgemist puudutavate küsimuste või probleemide korral pöörduda: 

Kalev Eensaar
teede vanemspetsialist 
E-post: kalev.eensaar@viimsivv.ee 
Telefon: 5625 0772

 

Videos