Teede ajutine sulgemine Viimsi vallas

Viimsi vallas väljastab teede ajutise sulgemise lube Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond.

Tee ajutiseks sulgemiseks tuleb esitada sellekohane taotlus koos lisatud liikluskorralduse skeemiga.

Tee ajutise sulgemise taotluse saab esitada läbi Viimsi valla operatiivinfosüsteemi OPIS.

Teede ajutine sulgemine on tasuline ning menetluse aeg kuni 20 päeva.

Teede ajutist sulgemist reguleerivad eeskirjad

Teede sulgemist puudutavate küsimuste või probleemide korral pöörduda ehitus- ja kommunaalosakonna teede vanemspetsialisti ülesannetes transpordi vanemspetsialist Imre Saar poole imre.saar@viimsivv.ee.