Keskkonnaohud

Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlasega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2018-2027 eesmärgiks on kiirguskaitse korraldamine, et tagada Eestis optimaalne kiirgusohutus, kiirguskaitse toimimine ja areng. Arengukava ja selle lisadega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel.