Noortevolikogu

Viimsi NoortevolikoguViimsi Noortevolikogu on Viimsi vallavolikogu juures nõuandva õigusega osaluskogu, mis koosneb 13 Viimsi noorest või õpilasest. Viimsi Noortevolikogu eesmärgiks on esindada Viimsi noori ning tagada noorte hääle jõudmine valla kõrgemate otsustajateni. Lisaks soovime viia Viimsi noori poliitikas ja vallas toimuvaga paremini kurssi ning tõsta noorte aktiivsust üleüldiselt. Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame projekte, mis võimaldavad noortel anda oma panus ühiskondliku elu kujundamisele.
Noortevolikogu Põhimäärus

 

 

 

Esimees Gerttu Osa
Telefon: 5622 7114
E-post: gerttuosa@gmail.com

Aseesimees Teet Simson
Telefon: 5910 9305
E-post: teet.simson@gag.ee

Aseesimees  Agnes Milla Bereczki
Telefon:  53014319
E-post:  agnes.milla.b@gmail.com

Aadress: Kaluri tee 5

01.02.2019 muutis Noortevolikogu valimiskomisjon Noortevolikogu poolt esitatud taotluse alusel 19.09.2018  kinnitatud Viimsi Noortevolikogu 2018/2019 koosseisu.

Noortevolikogu 2019.a koosseis on järgmine:

 1. Gerttu Osa
 2. Gretel Põld
 3. Henri August Silluta
 4. Fanny Vain
 5. Agnes Milla Bereczki
 6. Mai Riin Salumaa
 7. Caroline Suursaar
 8. Mark Martin Kaalma
 9. Matthias Veski
 10. Teet Simson
 11. Sten Erik Prohhorov
 12. Emma Sofia Nugis
 13. Martina Kukk