Noortevolikogu

Viimsi NoortevolikoguViimsi Noortevolikogu on Viimsi Vallavolikogu juures tegutsev Viimsi noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab noorte huve Viimsis. Viimsi Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on noorte huvide esindamine vallas; kaasa rääkimine valla noorsootöö korralduslikes küsimustes; koostöö suurendamine volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel; noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse ning noorteürituste korraldamise soodustamine ning noorte kaasamine vallaelu korraldamist puudutavatesse protsessidesse.

Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu tegeleb

 • noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes;
 • arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse;
 • teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
 • tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
 • teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade osaluskogudega ning noorteorganisatsioonidega;
 • esindab Viimsi noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas. Noortevolikogu valimised toimuvad iga aasta augustis-septembris. Põhimääruse kohaselt on aastaringselt võimalik kandideerida noortevolikogu 2021/2022 koosseisu vabaliikmeks. Noortevolikogu vabaliikmeks võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas. 
Viimsi valla Noortevolikogu vabaliikmeks on võimalik kandideerida lehel bit.ly/viimsivalimised1

Küsimuste ja ideede korral saab pöörduda noortevolikogu juhatuse poole, kirjutades viimsinoortevolikogu@gmail.com.

Viimsi Noortevolikogu esimees:
Diana  Kutšerova,  dianakutserova@gmail.com

Juhatuse liikmed, aseesimehed:
Elisabeth Juhansoo, elisabethj535@gmail.com 
Meriliis Kivimägi, meriliiskivimagi10@gmail.com

Viimsi Noortevolikogu 2021/2022 koosseis:
Täisliikmed
1. Gretel Abner 
2. Elisabeth Juhansoo 
3. Elis Kaev
4. Hedvig Kaing 
5. Linni Kalamees 
6. Liisi Kangro 
7. Janno Kivi 
8. Meriliis Kivimägi 
9. Diana Kutšerova 
10. Sten Lang 
11. Loora Mulenok 
12. Elis Roostar 
13. Brita-Stiina Sarv 
14. Oliver Vaks 
15. Laura Västrik 

Vabaliikmed
16. Kristelle Kirsimäe 
17. Siim Ustav 
18. Brit Maria Villand
 

Noortevolikogu Põhimäärus

Noortevolikogu 2020/2021 koosseis

 1. Emma Sofia Nugis
 2. Gretel Põld
 3. Caroline Suursaar
 4. Elis Roostar
 5. Sten Lang
 6. Martin Aksel Porroson
 7. Martina Kukk
 8. Fanny Vain
 9. Janno Kivi
 10. Laura Lill
 11. Katarina Paju
 12. Johanna Niinemaa
 13. Elisabeth Juhansoo
 14. Meriliis Kivimägi
 15. Laura Västrik