Noortevolikogu

Viimsi NoortevolikoguViimsi Noortevolikogu on Viimsi vallavolikogu  nõuandva õigusega osaluskogu, mille liikmeteks on Viimsis elavad või õppivad aktiivsed noored. Viimsi Noortevolikogu eesmärgiks on esindada Viimsi noorte huve ja tagada noorte jaoks oluliste teemade jõudmine vallas otsustavate isikuteni. Soovime hoida noori Viimsi vallas toimuvaga kursis, kaasata noori ühiskonnaelus kaasa rääkima ning olema aktiivsemad. Nende eesmärkide saavutamiseks korraldame üritusi, koostööprojekte ning noortevahetusi. Noortevolikogu korraldatud üritustest ja projektidest on tuntumad Viimsi Innukate Ideede Diskussioon ehk VIID, Noored Otsustajad Paneeldiskussiooni läbiviimine, Viimsi Noortepäeva korraldamine, Noorte Talentide Kooli nimekonkurss ning koostööprojekt ja noortevahetus Islandi Seltjarnarnessi Noortevolikoguga. 

Küsimuste ja ideede korral saab pöörduda noortevolikogu juhatuse poole
Esimees: Martina Kukk
E-post: kmartinakukk@gmail.com 
Aseesimees: Agnes Milla Bereczki
E-postagnes.milla.b@gmail.com 
Aseesimees: Emma Sofia Nugis
E-post: sofianugis@gmail.com 

Noortevolikogu Põhimäärus

Noortevolikogu 2020/2021 koosseis

 1. Emma Sofia Nugis
 2. Gretel Põld
 3. Caroline Suursaar
 4. Elis Roostar
 5. Sten Lang
 6. Martin Aksel Porroson
 7. Martina Kukk
 8. Fanny Vain
 9. Janno Kivi
 10. Laura Lill
 11. Katarina Paju
 12. Johanna Niinemaa
 13. Elisabeth Juhansoo
 14. Meriliis Kivimägi
 15. Laura Västrik