Huvikoolid ja huvitegevus

Alates 1. jaanuarist 2024 muutuvad Viimsi huvikoolide õppetasud vastavalt õppuri ning tema mõlema vanema või üksikvanema elukoha aadressile. Soodsam hind on ette nähtud neile õppuritele, kelle mõlemad vanemad on Viimsi valla elanikud või kasvatavad last üksikvanemaga peres.

Üksikvanem Viimis valla mõistes on isik, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmete puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda. Seega, kui sünniaktist või rahvastikuregistrist ei nähtu, et tegemist on üksikvanemaga, siis tõenduseks sobib kohtumäärus ainuhooldusõiguse, elatise maksmise määramiseks, vanemate vaheline kokkulepe elatise maksmiseks või ka taotleja pangakonto väljavõtted, kus on näha elatisraha laekumised. Neid dokumente ei pea esitama lahku läinud vanemate korral, kui mõlema vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viimsi vallas, kuigi erinevatel aadressidel.

Lisainfo

 

Kaija Mägi
huvihariduse vanemspetsialist
602 8860
kaija.magi@viimsivv.ee

Viimsi muusikakoolis on õppimine tasuline. Õppetasu maksmise periood on septembrist kuni maini. Õppetasu arvestatakse kohatasupõhiselt, mis tähendab, et riigipühad või koolivaheajad õppetasu suurust ei mõjuta.

Viimsi Vallavalitsuse 22.11.2023 korralduse nr 371 alusel kehtivad Viimsi muusikakoolis alates 1. jaanuarist 2024 järgmised õppetasud

Huviringi nimetus 1. jaanuari seisuga on õppur ja tema mõlemad vanemad või üksikvanem* rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla või Tallinna elanikud 1. jaanuari seisuga on õppur ja tema üks vanem rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik Õppur ja tema vanemad ei ole 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud
eelkool 29 58 597
eelkool pillitunniga 59 118 597
põhiõpe 70 140 597
huvi- ja vabaõpe ning lisa-aasta (põhi- või huviõppekava lõpetanule) 60 120 597
pillirent** 5 7 10
täiskasvanud õppuri huviring (individuaaltund)   150 597
orkestris ja/või ansambli liikmena osalemine muusikakooli lõpetanule 0 0 0

* Üksikvanemana on Viimsi vallas määratletud inimene, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus).

** Pillirenti tasuvad need õpilased, kes kasutavad Viimsi Muusikakooli poolt neile laenutatud pille. Muusikainstrumendi rentimise kohta sõlmitakse kooli ja kasutaja vahel leping. Pillirendi tasu lisatakse õppemaksule igakuiselt (k.a suvekuudel).

Õppetasu soodustus

Õppetasu soodustuse saab õppur, kes vastab järgmistele tingimustele:

 1. perest õpib põhi- või süvaõppes ühes või erinevates huvikoolides kaks või enam õppurit;
 2. õppur, pere lapsed ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud;
 3. õppuri vanem või täisealine õppur ise on andnud nõusoleku Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO käesoleva korra eesmärgil isikuandmeid töödelda.

Õppetasu soodustus Viimsi vallavalitsuse kehtestatud õppetasust on:

 1. 10% pere vanuselt teisele õppurile;
 2. 30% pere vanuselt kolmandale õppurile;
 3. 50% pere vanuselt neljandale õppurile.

Õppetasu soodustus kehtib ainult ühele õppekavale, kuhu õppur esimesena õppima asus kuni soodustuse tingimuste äralangemiseni.

Õppetasu soodustust ei rakendata, kui õppuril ja või vanemal sh üksikvanemal on maksevõlgnevus Viimsi vallavalitsuse ees. Õppetasu soodustuse saamiseks eraldi taotlust ei ole vaja esitada.

Loe täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/421112023013

Viimsi huvikoolidesse õppima asumise, huvikoolis lahkumise või üksikvanema taotluse saab esitada Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO: https://piksel.ee/arno/viimsi/lapsevanemale/?

Viimsi vallavalitsus esitab hallatavate huvikoolide arveid jooksva kuu 5. kuupäeva seisuga. Õppuri vanem või täiskasvanud õppur esitab avalduse huvikoolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne lahkumist.

Viimsi kunstikoolis on õppimine tasuline. Õppetasu maksmise periood on septembrist kuni maini. Õppetasu arvestatakse kohatasupõhiselt, mis tähendab, et riigipühad või koolivaheajad õppetasu suurust ei mõjuta. 

Viimsi Vallavalitsuse 22.11.2023 korralduse nr 373 alusel on Viimsi kunstikoolis alates 1. jaanuarist 2024 järgmised õppetasud:

Huviringi nimetus 1. jaanuari seisuga on õppur ja tema mõlemad vanemad või üksikvanem* rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla või Tallinna elanikud 1. jaanuari seisuga on õppur ja tema üks vanem rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik Õppur ja tema vanemad ei ole 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud
eelkool, kunstigrupp, algkursus „Sissejuhatus kunsti“ 29 58 288
põhikursus, põhiõpe „Mina ja kunst, süvaõpe „Teejuht kunstis“, üheaastased õppekavad (ehtekunst, fotograafia, graafika, modelli joonistamine, keraamika, maalikunst, digikunst) 43 86 288
täiskasvanud õppuri stuudiokursus (IT-disain/digikunst, maalikunst, keraamika, fotograafia, modelli joonistamine, graafika) 0 75 288

Ühekordse teenuse tasu: 
proovitund rühmas (90 minutit) –38 eurot kord;
individuaaltund (90 minutit) –75 eurot kord.

* Üksikvanemana on Viimsi vallas määratletud inimene, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus).

Õppetasu soodustus

Õppetasu soodustuse saab õppur, kes vastab järgmistele tingimustele:

 1. perest õpib põhi- või süvaõppes ühes või erinevates huvikoolides kaks või enam õppurit;
 2. õppur, pere lapsed ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud;
 3. õppuri vanem või täisealine õppur ise on andnud nõusoleku Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO käesoleva korra eesmärgil isikuandmeid töödelda.

Õppetasu soodustus Viimsi vallavalitsuse kehtestatud õppetasust on:

 1. 10% pere vanuselt teisele õppurile;
 2. 30% pere vanuselt kolmandale õppurile;
 3. 50% pere vanuselt neljandale õppurile.

Õppetasu soodustus kehtib ainult ühele õppekavale, kuhu õppur esimesena õppima asus kuni soodustuse tingimuste äralangemiseni.

Õppetasu soodustust ei rakendata, kui õppuril ja või vanemal sh üksikvanemal on maksevõlgnevus Viimsi vallavalitsuse ees. Õppetasu soodustuse saamiseks eraldi taotlust ei ole vaja esitada.

Loe täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/421112023013

Viimsi huvikoolidesse õppima asumise, huvikoolis lahkumise või üksikvanema taotluse saab esitada Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO: https://piksel.ee/arno/viimsi/lapsevanemale/?

Viimsi vallavalitsus esitab hallatavate huvikoolide arveid jooksva kuu 5. kuupäeva seisuga. Õppuri vanem või täiskasvanud õppur esitab avalduse huvikoolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne lahkumist.

Viimsi teaduskoolis on õppimine tasuline. Õppetasu maksmise periood on septembrist kuni maini. Õppetasu arvestatakse kohatasupõhiselt, mis tähendab, et riigipühad või koolivaheajad õppetasu suurust ei mõjuta.

Viimsi Vallavalitsuse 22.11.2023 korralduse nr 372 alusel kehtivad Viimsi teaduskoolis alates 1. jaanuarist 2024 järgmised õppetasud:

Huviringi nimetus 1. jaanuari seisuga on õppur ja tema mõlemad vanemad või üksikvanem* rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla või Tallinna elanikud 1. jaanuari seisuga on õppur ja tema üks vanem rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik Õppur ja tema vanemad ei ole 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud
eelkooliaste „Teaduse algkursus“ 29 58 261
alg- ja põhiõpe 35 70 261
täiskasvanud õppuri huviring 0 104 261

* Üksikvanemana on Viimsi vallas määratletud inimene, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus).

Õppetasu soodustus

Õppetasu soodustuse saab õppur, kes vastab järgmistele tingimustele:

 1. perest õpib põhi- või süvaõppes ühes või erinevates huvikoolides kaks või enam õppurit;
 2. õppur, pere lapsed ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud;
 3. õppuri vanem või täisealine õppur ise on andnud nõusoleku Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO käesoleva korra eesmärgil isikuandmeid töödelda.

Õppetasu soodustus Viimsi vallavalitsuse kehtestatud õppetasust on:

 1. 10% pere vanuselt teisele õppurile;
 2. 30% pere vanuselt kolmandale õppurile;
 3. 50% pere vanuselt neljandale õppurile.

Õppetasu soodustus kehtib ainult ühele õppekavale, kuhu õppur esimesena õppima asus kuni soodustuse tingimuste äralangemiseni.

Õppetasu soodustust ei rakendata, kui õppuril ja või vanemal sh üksikvanemal on maksevõlgnevus Viimsi vallavalitsuse ees. Õppetasu soodustuse saamiseks eraldi taotlust ei ole vaja esitada.

Loe täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/421112023013

Viimsi huvikoolidesse õppima asumise, huvikoolis lahkumise või üksikvanema taotluse saab esitada Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO: https://piksel.ee/arno/viimsi/lapsevanemale/?

Viimsi vallavalitsus esitab hallatavate huvikoolide arveid jooksva kuu 5. kuupäeva seisuga. Õppuri vanem või täiskasvanud õppur esitab avalduse huvikoolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne lahkumist.