Rahvakultuuri tegevuse toetus

RAHVAKULTUURIKOLLEKTIIVIDE TEGEVUSE TOETAMINE

Rahvakultuuri tegevuse toetus on mõeldud Viimsi vallas kultuuritööga tegelevate mittetulundusühingute toetamiseks ja valla kultuurielu edendamiseks.

2024. aasta kohta saab taotlust esitada kuni 15. jaanuar 2024.
2025. aastas kohta tuleb taotlus esitada alates 1. juunist kuni 1. septembrini  2024.

Aastase toetuse suurus on kuni 4200 eurot, millest vähemalt 70% on juhendaja töötasu ja ülejäänud summa on tegevuskuludeks. Toetust ei saa kasutada toitlustuskulude, ehitus- ja remondi- või renoveerimistööde kulude ning eraisikule soetatud vara katmiseks. vara soetamine eraisikule.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, kelle huviringid tegutsevad peamiselt Viimsi valla territooriumil, sh 

  • koorimuusika kollektiivid, kui kooris on laulu- ja tantsupeo registri andmetel vähemalt 12 lauljat
  • rahvatantsu kollektiivid, kui rühmas on vähemalt 10 tantsijat 
  • puhkpillimuusika kollektiivid, kus osaleb vähemalt 8 pillimängijat
  • sümfooniaorkestri kollektiivid, kus osaleb vähemalt 12 mängijat
  • pärimusmuusika kollektiivid, kus osaleb vähemalt 6 mängijat
  • võimlemiskollektiivid, kus on vähemalt 8 tantsijat
  • harrastusteatri kollektiiv, kus on vähemalt 10 osalejat

TAOTLE RAHVAKULTUURI TEGEVUSE TOETUST

Toetust ei saa taotleda vallavalitsuse hallatav asutus, valla osalusega sihtasutus, huvikool või ühing, mille tegevust rahastab vallavalitsus läbi oma eelarve.

Vallavalitsuse kultuuriosakond teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse jaanuarikuu jooksul. Positiivse otsuse korral sõlmitakse iseteeninduskeskkonnas 10 päeva jooksul leping. 30 päeva jooksul pärast toetuse kasutamise aja lõppemist tuleb toetuse saajal esitada aruanne. 

LISAINFO

KONTAKT 

Ott Kask
kultuuritöö- ja sporditöö peaspetsialist 
ott.kask@viimsivv.ee
602 8874