Külaelu tegevuse toetamine

Külaelu tegevuse toetus on mõeldud aleviku ja külaelu edendamiseks. Sihtfinantseerimise eesmärk on toetada elukeskkonna ja kultuuripärandi säilitamist ning sotsiaalse infrastruktuuri arendamist. Toetust ei ole lubatud kasutada laenude andmiseks, seadusega vastuolus olevate tegevuste läbiviimiseks ning alkoholi- ja tubakatoodete soetamiseks.

Toetuse summa kinnitab Viimsi Vallavalitsus kalendriaasta alguses korraldusega. 2024. aastal on toetuse suuruseks 3 000 eurot.

Toetus tuleb kasutada jooksval aastal. Lubatud on toetuse kasutamata jäägi üleviimine kasutamiseks järgmise kalendriaasta jooksul, teavitades sellest ametiasutust.

Toetust saavad taotleda kõik MTÜd, kes ei ole varasemalt toetust taotlenud või on eelmise aasta kohta esitanud korrektse aruande ja eelnevatest sihtfinantseerimise lepingutest tulenevad kohustused valla ees on täidetud. 

TAOTLE TOETUST

 

LISAINFO

KONTAKT 

Birgit Mägi
teabehalduse vanemspetsialist
birgit.magi@viimsivv.ee
602 8871