Huvihariduse- ja tegevuse toetus juriidilistele isikutele (2019-2020)

TAOTLE HUVIHARIDUSE- JA TEGEVUSE TOETUST

Toetuse eesmärgiks on 7-19. aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamine, kättesaadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine. Taotlusi saavad esitada ainult äriühingud. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. mai 

TOETUSE LIIGID

  • Toetus  loodud võimaluste jätkamiseks ning arendamiseks 

  • Toetus uuenduslike või täiendavate võimaluste loomiseks

TEGEVUSED, MILLE ELLUVIIMISEKS VÕIB TOETUST TAOTLEDA

  • 2017-2018 Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel alustatud huviringide või käivitatud huvikooli õppe- või ainekavade jätkamiseks ja arendamiseks.
  • Uute huviringide või huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine
  • Uuenduslike metoodikate kasutuselevõtt olemasolevates huviringides või huvikooli õppe- või ainekavades.
  • Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine.
  • LTT valdkonna olemasolevate huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamine.
  • Uute võimaluste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil loodud huviringides osalemiseks

Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Toetus ei kata juba taotleja eelarvest kaetavaid kulusid.

Toetus makstakse Taotleja arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. 

 HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE ARUANDE VORM

Toetuse saaja kohustub esitama vahearuande hiljemalt 21. detsembriks ja lõpparuande hiljemalt 30. juuniks. 

LISAINFO

KONTAKT

Kaija Mägi
Huvihariduse vanemspetsialist
E-post: kaija.magi@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8860

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30 
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00