Esindusvõistkondade toetamine

Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetamise taotlus

Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetuse kasutamise aruanne

Sportmängude esindusvõistkondade toetamine

Viimsi vald toetab eelisarendatavate spordialade nimistusse kuuluval võistkondlikul alal tegutsevaid võistkondi, kes võistlevad tulemuslikult Viimsi valla nime all üleriigilises vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidavates võistlussarjades. Toetuse eesmärk on edendada saavutussporti, liikumisharrastuse, sporditegevuse ja spordialade propageerimist ning kogukonna ühtsustunnet. Kui Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 18 “Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord“ alusel toetatakse 7–19. aastaste laste ja noorte sporditegevust nn. pearaha toetussüsteemi alusel, siis käesolev esindusvõistkondade toetusmeede ei tee mingeid vanusepiiranguid ja toetada saab võistkondi, milles osaleb vanemaid kui 19-aastaseid noori.

Vajalikud sammud

Taotluse saavad esitada juriidilised isikud (spordiklubid), kes esindavad esindusvõistkonda ning vastavad järgmistele tingimustele:

1) on rahvusliku alaliidu liige;
2) on tegutsenud Viimsi vallas spordivaldkonnas vähemalt viie järjestikuse aasta jooksul enne taotluse esitamist;
3) saab Viimsi valla sporditegevuse toetust vähemalt 50 lapse ja noore eest vanuses 7–19;
4) vähemalt 2 võistkonda osalevad Eesti noorte meistrivõistlustel esindusvõistkonnaga sama nimega, äratuntava nime või nime osaga;
5) esindusvõistkonna nime osana on äratuntaval kohal “Viimsi“.

Toetust on võimalik Viimsi valla eelarvest taotleda üks kord aastas, esitades vastavasisulise taotluse 1. märtsiksTaotlus võib esitada, kas paberkandjal Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald või digitaalselt allkirjatatult info@viimsivv.ee.

Tulemus

Toetuse saajatega sõlmitakse aastane leping.

Kontakt

Kaija Mägi
Huvihariduse vanemspetsialist
E-post: kaija.magi@viimsivv.ee
Telefon:  602 8860

Ott Kask
Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
E-postott.kask@viimsivv.ee
Telefon: 602 8874

Õigusakt