Esindusvõistkondade toetamine

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA

Viimsi vald toetab eelisarendatavate spordialade nimistusse kuuluval võistkondlikul alal tegutsevaid võistkondi, kes võistlevad tulemuslikult Viimsi valla nime all üleriigilises vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidavates võistlussarjades.  

Taotluse saavad esitada juriidilised isikud (spordiklubid), kes esindavad esindusvõistkonda ning vastavad järgmistele tingimustele 

  • on rahvusliku alaliidu liige;  

  • on tegutsenud Viimsi vallas spordivaldkonnas vähemalt viie järjestikuse aasta jooksul enne taotluse esitamist;  

  • saab Viimsi valla sporditegevuse toetust vähemalt 50 lapse ja noore eest vanuses 7–19;  

  • vähemalt 2 võistkonda osalevad Eesti noorte meistrivõistlustel esindusvõistkonnaga sama nimega, äratuntava nime või nime osaga;  

  • esindusvõistkonna nime osana on äratuntaval kohal “Viimsi“. 

KUIDAS TAOTLEDA

Esindusvõistkondade toetamise taotlust saab esitada 1 kord aastas hiljemalt 1. märtsiks Viimsi vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas (vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID kasutusvõimalus). Positiivse otsuse korral sõlmitakse aastane leping. 

TAOTLE ESINDUSVÕISTKONDADE TOETUST

ARUANNE 

LISAINFO  

KONTAKT 

Paavo Nael
Spordi ja liikumisharrastuse vanemspetsialist 
E-post: paavo.nael@viimsivv.ee 
Telefon56 220 142