Elukohatõendi taotlemine

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA

Kõigil isikutel on võimalik tutvuda enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate andmetega portaalis www.rahvastikuregister.ee e-teenuseid kasutades või kohale tulles kohalikku omavalitsusse. Vajadusel saab kohalik omavalitsus väljastada elukohatõendi isikule, kelle elukoht on registreeritud Viimsi vallas, kohapeal paberkandjal, edastada posti teel rahvastikuregistrijärgsele aadressile või krüpteeritult taotluses märgitud e-posti aadressile. Elukohatõendit on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles ja taotlus väljastatakse mõne tööpäeva jooksul.

TAOTLE ELUKOHATÕENDIT SIIT 

KUIDAS TAOTLEDA

Viimsi vallas registreeritud isikutele väljastab elukohatõendi vastavalt rahvastikuregistrisse kantud andmetele Viimsi vallavalitsus tasuta. Taotle elukohatõendit siit.

Elukohatõendi saamiseks tuleb pöörduda selle kohaliku omavalitsuse poole, kus on registreeritud isiku elukoht ja kohalik omavalitsus väljastab isikule elukohatõendi tasuta. Kui isik soovib saada elukohatõnedit mitte enda elukohta registreeritud omavalitsusest, siis tuleb tal pöörduda Maakonnakeskuse omavalitsuse poole ja elukohatõend väljastatakse riigilõivu tasumisel. Seda saab teha kodulehel www.rahvastikuregister.ee või Maakonnakeskuse omavalitsuses kohapeal.

Rahvastikuregistri väljavõtte saamiseks tuleb pöörduda Maakonnakeskuse omavalitsuse poole ja väljavõte väljastatakse isikule riigilõivu tasumisel. Seda saab teha kodulehel www.rahvastikuregister.ee või Maakonnakeskuse omavalitsuses kohapeal.

  • Dokumendid väljastatakse vastavalt taotluses väljatoodud soovile kas paberkandjal, digitaalselt (krüpteerituna) või posti teel.  

  • Interneti või digitaalse isikutuvastusvõimaluse puudumisel saab vastuvõtutaotlust esitada ka kohapeal.  

LISAINFO

KONTAKT 

Katrin Jalast 
rahvastikuregistri vanemspetsialist  
katrin.jalast@viimsivv.ee 
602 8806 
Kabinet: 100 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

Broneeri aeg vastuvõtule