Avaliku ürituse loa taotlus

Avalikku üritust võib korraldada füüsiline ja juriidiline isik. Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.

TAOTLE AVALIKU ÜRITUSE LUBA

Taotlus tuleb esitada läbi iseteeninduskeskkonna hiljemalt 14 päeva, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist.  Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks piiratud territooriumil või ehitises (siseruumides), kui üritus vastab sellise territooriumi või ehitise kasutusotstarbele ja sellega ei kaasne kõrgendatud turvariski ja/või liikluse ümberkorraldamise vajadust. Korraldaja teavitab vallavalitsust sellise ürituse toimumisest vähemalt 14 (neliteist) päeva enne ürituse läbiviimise päeva. Avaliku ürituse taotluse esitamise järgselt kooskõlastab kultuuriosakond taotluse Politsei- ja Piirivalveametiga ning Päästeametiga.  

LISADOKUMENDID

  • Maaomaniku lihtkirjaline nõusolek 
  • Asukohaskeem 
  • Liiklusskeem (vajadusel) 

LISAINFO

KONTAKT

Anatoli Sergejev
järelevalveinspektor
602 8845 
anatoli.sergejev@viimsivv.ee