Ajutine vabastus korraldatud jäätmeveost

Seoses Viimsi vallas alates 1. augustist 2020. a kehtima hakanud korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise lepingule Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (edaspidi TJT) ja Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi VV) vahel, ei kehti varasemalt muude teenuseosutajatega sõlmitud jäätmeveo lepingud ega ka varasemalt VV esitatud „Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise avaldused“. 

TAOTLE VABASTUST KORRALDATUD JÄÄTMEVEO KOHUSTUSEST

vabastus

Kui soovite ajutiselt peatada jäätmeveo oma kinnistult, siis:

  • esitage taotlus TJT teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks (kehtiva TJT lepingu korral esitada vaid avaldus jäätmeveo peatamiseks VV iseteeninduses)
  • TJT lepingu sõlmimise järgselt esitage avaldus Viimsi vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas (lisage avaldusele eelneva sama perioodi elektri- ja/või vee näitude väljavõtted)
  • Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja § 25 lõike 2 kohaselt tuleb esitada taotlus vabastuse saamiseks korraldatud jäätmeveost vähemalt üks kuu enne vabastuse saamise tähtaja algust. Vallavalitsusel on taotlust õigus menetleda kolmkümmend päeva. Vabastada ei saa tagasiulatuvalt.

Viimsi vallavalitsus esitab korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistuomanike andmed TJT’le. TJT peatab kinnistul jäätmeveo vabastuse näidatud perioodiks ja teenuse peatumisel tasu ei kaasne. Vabastusperioodi lõppemise korral aktiveerub jäätmeveoteenus automaatselt. 

Korraldatud jäätmeveoga liitumiskohustuse vabastuse üldised põhimõtted Viimsi vallas

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus esitatakse üks kord aastas (enne 20. jaanuarit): 

  • kui kinnistul ei elata
  • kinnistut ei kasutata
  • jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil (suvila omanik), mis on  1. maist kuni 30. septembrini. 

Vastavalt jäätmeseadus § 69 lõikele 5 esitab korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud kinnistu omanik üks kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, kirjaliku kinnituse, et kinnistul endiselt ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

 

LISAINFO

KONTAKT

TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS
609 6410
info@tallinnavedu.ee
www.tjt.ee 
Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn 11415
E – R 8.15 – 17.00

VIIMSI VALLAVALITSUS

Aet Põld
keskkonna vanemspetsialist
602 8859
aet.pold@viimsivv.ee