PAKU MULLE NIMI

Viimsi Noortevolikogu koostöös Viimsi Vallavalitsusega kuulutab välja nimekonkursi uuele haridus- ja kultuurikeskusele!

Haridus- ja kultuurikeskuse nimekonkurss

Otsime konkursiga nime uuele keskusele, mis hakkab pakkuma kaasaegset muusika- ja kunstiharidust ning avastusretki teadusmaailma. Lisaks huviharidusele on kooli eesmärk pakkuda heade akustiliste lahendustega saalides Viimsis kõrgetasemelisi kontserte ning etendusi. Hoone hakkab paiknema Viimsi keskmes, mille üheks eesmärgiks on toetada Viimsi haridusvaldkonna arengut.

Kavandatavasse hoonesse on koondatud:

 • kunstikool
 • muusikakool
 • teadushuvikool
 • Viimsi huvikeskus (rentnik)

Erinevaid valdkondi seob hoone ühisosa, kus paiknevad aatrium, kontserdisaalid, blackbox, kohvikuala ning administratiivsed ruumid.
Eesmärk on luua planeeritavas hoones mõnus ja loov keskkond, et seeläbi tekitada sünergia, mis võimaldab erinevate huvitegevuste koostoimimisel jõuda uute innovaatiliste tegevuste ja lahendusteni.  

Hea nime kriteeriumid (mille alusel žürii otsuseid teeb ning mida tasub seepärast arvestada):

 1. Hoone tulevane nimi on eelkõige kaubamärk, mis võib olla akronüüm, lähtudes hoone iseloomust, väärtustest, visioonist, piirkonnast.
 2. Kaubamärk peab olema lihtsalt meeldejääv ja üheselt mõistetav, võimaldama Eestis rahvalikku ja suupärast kasutamist ning vähemalt Eesti kultuuriruumis ei tohi olla segamini aetav ühegi teise asutuse nimega.
 3. Kaubamärk peab andma tugeva märgilise aluse loodava ühendkooli identiteedile. Õnnestunud kaubamärk võiks olla valdkondade ülene, iseloomustama hoone tulevast imagot. Toetama Viimsi hariduse- ja huvihariduse tuleviku visiooni ja Viimsi identiteeti.
 4. Kaubamärk peab sobima huvikoolide eesmärgiga pakkuda kõrge kvaliteediga huviharidust.
 5. Nime peab esitama koos selgitusega, kuidas nimi hoone väärtusi edasi kannab ning mida konkreetne nimi sümboliseerib.

Autasu

 • I koht - nimi uue huvikooli autahvlil

 • II ja III koht – üllatusauhinnad

Samanimeliste ettepanekute puhul võetakse arvesse esitamise järjekorda.

hoone

 

Videos