Olulised kontaktid Viimsi vallas eriolukorra ajal

Viimsi vallavalitsuse vastuvõtt toimub digitaalselt või kohtutakse üks-ühele, eraldi ruumis.
VASTUVÕTUPÄEVASID ERALDI EI TOIMU!
Vastuvõtuajad lepitakse kliendiga kokku telefoni või meili teel. 
Viimsi vallavalitsusega saate ühendust meili või telefoni teel, üldküsimustes palume pöörduda info@viimsivv.ee; telefon: 602 8800 

OLULISED KONTAKTID ERIOLUKORRAS!

 • Üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab inimesi koroonaviirusega seotud teemadel.
 • Kui oled saanud kinnituse, et oled nakatunud COVID-19 viirusesse, siis palume sellest tingimata teavitada Viimsi vallavalitsuse abivallavanemat Annika Vaiklat (tel 5664 7630, e-post annika.vaikla@viimsivv.ee). Anonüümsus on kindlasti tagatud.
 • Abi vajavate inimeste (puudega inimesed, eakad, üksikud inimesed) kohta palume info saata Risto Nigolile (tel 5688 3350, e-post risto.nigol@viimsivv.ee).
 • Viimsi valla koduteenused: tel 5678 0645.
 • Viimsi valla sotsiaalteenused: tel 558 6869.
 • Viimsi valla laste heaolu, turvalisus: tel 5302 9907, e-post airi.vaaderpall@viimsivv.ee.
 • Lasteabitelefon 116111 (24/7).
 • Lastearsti tasuline nõuandetelefon 1599. Kõneminuti hind 1 euro.
 • Piirkonnapolitseinik: tel 602 8864.
 • Viimsi valla saarte ja merenduse vanemspetsialist Mart Loik: tel 5623 2799, e-post mart.loik@viimsivv.ee.
 • Kui sa ei leia siit sinu jaoks olulist kontakti, kirjuta palun info@viimsivv.ee või helista vallavalitsuse üldtelefonile 602 8800.